Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag werken op dit moment aan het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. MIRT staat voor meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Het MIRT bevat ruimtelijke programma’s en projecten voor alle regio’s in Nederland.

Het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag richt zich op bereikbaarheidsknelpunten op de lange termijn (na 2028). Er wordt gewerkt volgens de nieuwe aanpak van de bereikbaarheidsopgave. De nieuwe aanpak betekent dat bereikbaarheidsopgaven waar relevant worden opgepakt in samenhang met andere ruimtelijke opgaven in het gebied (zoeken naar meekoppelkansen), dat breed wordt gekeken naar mogelijke oplossingen (niet alleen naar infrastructuur) en dat Rijk, regio en bedrijfsleven hierbij optrekken in een gelijkwaardige samenwerking. De NMZH werkt mee aan dit onderzoek door invulling te geven aan de opgaven en bouwstenen voor mogelijke oplossingen op het gebied van leefomgevingskwaliteit. Het belang van het landschap voor de regio heeft hierbij speciale aandacht. Ook zal de NMZH deze bouwstenen ter consultatie voor gaan leggen aan haar netwerk. De NMZH steunt de gekozen integrale aanpak en ziet hierin veel kansen om tot een versterking van de leefomgevingskwaliteit te komen.

Opgaven leefomgevingskwaliteit

De NMZH ziet verschillende mogelijke opgaven op het gebied van de leefomgeving die een rol zouden kunnen spelen in het MIRT onderzoek. Naar verwachting zullen er in de toekomst steeds meer mensen in de stad wonen. Dit maakt het belang van de omliggende landschappen als groene longen groter, maar brengt ook opgaven met zich mee voor de leefkwaliteit binnen de stad. Zo zal de nodige inspanning nodig zijn om te zorgen dat de luchtkwaliteit hier verbetert en geluidsoverlast door verkeer teruggedrongen wordt. Maar ook kan een fijnmazig groenblauwe netwerk helpen om het leefklimaat in de stad te verbeteren en de stad te verbinden met de omliggende landschappen. Dit helpt tevens bij het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media