Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Blankenburgtunnel

Blankenburgtunnel

De Blankenburgtunnel is een geplande snelwegverbinding tussen de A15 en de A20 onder de Nieuwe Waterweg door tussen Vlaardingen en Maassluis. De keuze voor de Blankenburgtunnel is opgenomen in de Structuurvisie Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). In december 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze structuurvisie. In het najaar van 2015 is het Ontwerp Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel vastgesteld en dit heeft in het voorjaar van 2016 gersulteerd in een Tracébesluit. De NMZH is samen het onder andere Natuurmonumenten en de Midden-Delfland Vereniging tegen het Tracébesluit in beroep gegaan bij de Raad van State. In het beroep wordt onder andere aangegeven dat nut en noodzaak van de weg onvoldoende onderbouwd zijn er er te weinig is gekeken naar alternatieven voor de aanleg van de weg terwijl dit wel had gemoeten vanwege de negatieve effecten van de Blankenburgtunnel op de natuur en de leefomgeving. Ook zijn de mogelijkheden voor een betere inpassing van de Blankenburgtunnel onvoldoende in beschouwing genomen.

De NMZH is het niet eens met de keuze voor de Blankenburgtunnel omdat deze weg niets oplost, maar wel veel kapot maakt. De zesbaanssnelweg zou namelijk een fileknelpunt in de Beneluxtunnel op moeten lossen, maar dat knelpunt zal alleen gaan ontstaan bij hoge groei van het verkeer. De groei van het verkeer is echter al sinds 2005 (nog voor de aanvang van de economische cisis) gestagneerd. De voorspelde files in de Beneluxtunnel zullen daarom naar verwachting voorlopig niet gaan ontstaan. De Blankenburgtunnel doorsnijdt het Midden-Delfland gebied, de groene long voor twee miljoen Randstedelingen. De weg zorgt daar voor onherstelbare schade aan natuur, recreatie en landschap.

Vitaal Midden-Delfland

Voor het uitwisselen van kennis en informatie rondom de Blankenburgverbinding is de website Vitaal Midden-Delfland in het leven geroepen die gesteund wordt door diverse samenwerkende organisaties die zich inzetten voor het behoud van een mooi en vitaal Midden-Delfland. Op deze website kunt u meer informatie en het laatste nieuws vinden over de Blankenburgtunnel.

Bezoek voor een totaaloverzicht van publicaties over de Blankenburgtunnel de website van Vitaal Midden-Delfland.

 

Meer informatie? Neem contact op met Susanne Kuijpers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media