Susanne Kuijpers

Susanne Kuijpers

Binnen de milieufederatie houd ik mij bezig met diverse projecten op het geFoto team Susanne Kuijpersbied van natuur, landschap en ruimte. Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie waar de druk op de ruimte groot is. Het is daarom van groot belang om natuur en landschap te beschermen en te versterken. Met veel plezier en enthousiasme zet ik mij er dagelijks voor in om onze slogan ‘samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland’ in de praktijk te brengen. Ik ben er van overtuigd dat een transitie naar duurzaamheid en behoud en versterking van natuur en landschap noodzakelijk zijn om in onze mooie provincie prettig te kunnen leven, zowel op korte als op lange termijn.

Werkdagen: maandag t/m donderdag.

Plaatsvervangend Directeur & Regisseur ruimtelijke ordening, natuur en landschap
s.kuijpers@milieufederatie.nl