Silke Brakkee

Silke Brakkee

Al van jongs af aan kom ik graag in de natuur. Door (fiets)vakanties in eigen land heb ik de afgelopen jaren veel bijzondere natuurplekjes in Nederland bezocht. Maar de afgelopen decennia is de leefomgeving en de natuur ook sterk aan het veranderen. Aan ons daarom de taak de natuur en leefomgeving te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Door samen te werken kan hierin het verschil worden gemaakt.

Om deze reden ben ik vier jaar geleden gestart met de opleiding Landscape and Environment Management aan de Hogeschool Inholland in Delft. Vanuit de opleiding proberen wij de leefomgeving vanuit verschillende invalshoeken te benaderen om daarmee vraagstukken integraal aan te kunnen pakken en de leefomgeving verder te verbeteren. Dit sluit perfect aan bij de ambities en de missie die de Natuur en milieufederatie heeft. Met het waardevolle werk dat zij doen, leveren ze een bijdrage aan het verduurzamen van de samenleving. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij en daarom kijk ik er erg naar uit om de komende maanden bij de Natuur en milieufederatie Zuid-Holland af te studeren. Voor de NMZH ga ik onderzoek doen naar mogelijke locaties voor duinrellen in Zuid-Holland. Gezien de waardevolle functies van duinrellen in het duingebied, is het van belang deze duinrellen weer in ere te herstellen en te realiseren ter bescherming van de binnenduinrand en in het kader van het Zuid-Hollands Programma Landelijk gebied. Door middel van een onderzoekend ruimtelijk ontwerp zullen de mogelijkheden verder gevisualiseerd worden.

 

Ik heb erg veel zin om de komende maanden met dit onderzoek verder aan de slag te gaan, waarmee hopelijk weer een stapje in de richting gezet kan worden naar een mooi en duurzaam Zuid-Holland.