Roxy Sandwijk

Als afsluiting van de master ‘Ecology and natural resource management’ aan de Universiteit van Utrecht had ik de mogelijkheid om stage te lopen bij een bedrijf of organisatie. Al snel kwam ik uit bij de Natuur en Milieufederatie. Ik doe hier zes maanden onderzoek naar de problemen met betrekking tot vogels rondom Rotterdam The Hague Airport. Dit houdt in dat ik zowel onderzoek doe naar de aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen als de invloed van het geluid van vliegtuigen op vogels in de omgeving etc. Het uiteindelijke doel hierbij is om de situatie voor de vogels in de natuur te verbeteren waarbij ondertussen ook rekening wordt gehouden met de vliegveiligheid.