Roxy Piet

Stage: Kansen voor voedselbossen in Zuid-Holland

Ik ben Roxy Piet, 23 jaar en ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool InHolland Delft. Het afgelopen jaar is duurzaamheid en eerlijke voeding me steeds meer gaan interesseren. Ik heb hierdoor onder andere een essay geschreven over gemeenschapslandbouw en een onderzoek gedaan naar duurzame bedrijven.

Door deze interesses trok een stage bij de NMZH mij meteen. Verder sprak het mij erg aan dat de NMZH uit een klein team bestaat. Vanaf 7 februari maak ik er deel van uit.

Voor mijn afstudeerstage ga ik onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het opzetten van voedselbossen in Zuid-Holland. Hierbij ga ik onderzoek naar de succes- en faalfactoren van voedselbossen en interviews afleggen met experts. Met deze gegevens ontwikkel ik een checklist, waarmee ik vervolgens kaartenlagen opstel. Zo breng ik de mogelijkheden van voedselbossen in Zuid-Holland in kaart.