Nico de Rooij

 

Nico de Rooij

Ik was medewerker bij het waterloopkundig laboratorium (thans Deltares) sinds 1978, bij de afdeling waterkwaliteit. In 1990 werd ik lid van het algemeen bestuur (vergelijkbaar met gemeenteraad) van het hoogheemraadschap van Schieland.

nico de rooij
nico de rooij

In 1999 werd ik lid van het dagelijks bestuur (vergelijkbaar met wethouder). Dat heb ik t/m 2008 gedaan. In 2005 kwam ik in het  bestuur van de milieufederatie. Toen ik dat bestuur in 2011 verliet vroeg de directeur mij of ik mijn water ervaring wilde blijven inzetten als water ambassadeur voor de NMZH. Ik vertegenwoordig de NMZH bij watervraagstukken, b.v. de klankbordgroep van de KRW voor Rijn West, waterschappen die maatschappelijke inbreng willen voor hun waterplannen, etc. Dit doe ik met veel genoegen.

Ambassadeur water
Telefoonnummer: 010-5120082
nico@derooij.org