Michael Verhoeckx

Michael Verhoeckx

Een duurzame samenleving en economie is echt mogelijk! In mijn visie is dat een volledig bio-circulaire economie aangedreven door echt duurzaam opgewekte energie. In mijn voorgaande functie als onderzoeker biobased economie heb ik keer op keer gezien dat duurzame ontwikkeling en economische groei elkaar niet uitsluiten. Sterker nog, het aantal bedrijven en organisaties die groeien door duurzame initiatieven te implementeren neemt toe.

Er is echter nog veel ruimte voor verbetering en diepere implementatie van het duurzame gedachtengoed. Hoewel nagenoeg elke vorm van verduurzaming welkom is, is de meest robuuste vorm van verduurzaming een die voortkomt uit een interne realisatie dat de grondstoffen en energie op aarde eindig zijn wanneer deze niet in gesloten kringlopen zijn opgenomen. Wij maken allen deel uit van een zeer complex netwerk van grondstof- en energiestromen. Wij dragen dan ook allen de verantwoordelijkheid dit te duurzaam te managen en vorm te geven. Dit is mogelijk, het is slechts een keuze.

De Provincie Zuid-Holland is een provincie met veel potentie omtrent verduurzaming. De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa en kan daarmee een belangrijke speler vormen in het sluiten van de grondstofkringlopen. Ook het groot aantal kassen biedt enorme potentie, onder andere op het gebied van duurzamere teelt en winning van plantinhoudsstoffen. De grote stedelijke gebieden bieden eveneens kansen, onder andere op het vlak van decentrale energievoorziening. Kortom genoeg kansen.

In mijn werk als regisseur energietransitie en circulaire economie wil ik bedrijven, overheidsinstellingen en burgers stimuleren, inspireren en ondersteunen in het verduurzamen van energievoorzieningen en het sluiten van de grondstofkringlopen. Er valt een hoop te schrijven over dit fascinerende onderwerp, maar nu is het ook vooral tijd om te doen. Let’s go!

Regisseur energietransitie en circulaire economie
m.verhoeckx@milieufederatie.nl