Lale Turan

Lale Turan

Opgegroeid in de randstad heb ik gemerkt hoe lastig het is om verschillende functies te combineren in een stedelijke omgeving. Er is beperkte ruimte beschikbaar, maar veel verschillende behoeftes die vervuld dienen te worden. Zelf heb ik mij altijd erg verbonden gevoeld met de natuur en om mijn steentje bij te dragen aan de benodigde duurzame transitie heb ik gekozen voor de opleiding ‘Landscape and Environment Management’ aan de hogeschool Inholland in Delft. Om mij nog verder te verdiepen in deze transitie volg ik momenteel de minor ‘Duurzame Ontwikkeling’ aan de Universiteit Utrecht.

Per januari 2021 loop ik daarnaast stage bij de Natuur en Milieufederatie als stagiair ‘Natuurlijke klimaatbuffers’. Ik zal mij bezig gaan houden met groene oplossingen om wateroverlast in de provincie tegen te gaan, verdroging van de natuur te voorkomen tijdens droge perioden en de hittestress in de steden te verminderen. Dit zal ik doen door te helpen de huidige situatie ten aanzien van klimaatadaptatie en de kansen die er binnen de provincie liggen ten aanzien van bufferzones in kaart te brengen.