Jan Robberegt

Jan Robberegt

Het Midden-Delflandgebied is de groene long van de Metropoolregio. Het prachtige open weidegebied met zijn mooie polders, eeuwenoude boerderijen en waterwegen vormt het werkgebied van nog tientallen boeren. Daarnaast is het woongebied voor duizenden mensen in en nabij de pittoreske dorpen en recreatiegebied voor 2,2 miljoen mensen uit de Metropoolregio. En natuurlijk de thuisgebieden voor talloze bedreigde weidevogels waaronder de grutto.

Afkomstig uit Schiedam kwam ik in mijn jeugd al in het Midden-Delflandgebied om te fietsen, te varen of heerlijk op een terras aan het water te zitten.

Wethouder
Tijdens mijn wethouderschap in Vlaardingen tot 2 jaar geleden had ik het Midden-Delflandgebied in mijn portefeuille. Ik maakte deel uit van het bestuur van het recreatieschap en nog een aantal andere bestuurlijke organen die de bestuurlijke spaghetti m.b.t. dit gebied kenmerken. Na mijn wethouderschap ben ik toegetreden tot het bestuur van de Midden-Delfland Vereniging met als taak o.a. de relatie stad-platteland.

Stad en platteland hebben elkaar nodig om een leefbare en aantrekkelijke regio te blijven vormen voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Ik vind het mooi om hier ook door deelname aan de Raad van Aangesloten Organisaties van de NMZH een bijdrage aan te kunnen leveren.

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio West
jan.robberegt@icloud.com