Bart Raessens

Bart Raessens

In mijn verschillende rollen als strateeg, bankier en toezichthouder komen de aspecten lange termijn strategie, het optimaal benutten van resources en het slim toepassen van beleid veelvuldig terug. Ik geloof er in dat wanneer we deze aspecten kunnen toepassen op de natuur- en milieu-uitdagingen van deze tijd, er concrete doelen gerealiseerd kunnen worden in samenwerking met lokale en regionale partijen.

Daarnaast acht ik het van belang dat de natuur in Zuid Holland niet alleen sympathie krijgt, maar ook een stem aan tafel die zowel gehoord wordt als meepraat over de inrichting van de wereld van morgen.

Vanuit deze denk- en werkwijze zet ik mij met veel enthousiaste in als lid van de RvT van NMZH. Op deze manier draag ik graag bij aan oplossingen op het gebied van o.a. circulariteit, duurzaam vervoer en innovatieve energie-oplossingen in de regio en daarbuiten.
Binnen de Raad van Toezicht houd ik mij voornamelijk bezig met nieuwe (innovatieve) verdienmodellen, scenario-planning en de link naar de financiële wereld en het duurzame bedrijfsleven.