Bart Kreulen

Natuur en milieu heeft altijd als een rode draad door mijn leven heen gelopen. Sinds 1 april 2020 ben ik in dienst van NMZH en is mijn passie mijn werk geworden. Al vanaf de eerste werkdag merkte ik dat ik terecht was gekomen in een gedreven team dat probeert om onze mooie provincie Zuid Holland ‘letterlijk’ te laten ‘groeien en bloeien’ en om bewustwording voor duurzaamheid te creëren in een toch wel heel drukbevolkt gebied.

Wat ik heel mooi vind aan vele NMZH projecten is dat er gepoogd wordt samen te werken om een ‘win-win’-situatie te creëren tussen het maatschappelijk belang en de natuur. Er wordt meegedacht, en er worden ‘gelijkwaardige’ alternatieven aangedragen. Projecten als de CO2-Bank en Valuta voor Veen, waaraan ik mag werken, zijn aansprekend door hun eenvoud. Ze maken gebruik van het ‘vraag en aanbod’ principe, creëren bewustwording en zijn daarnaast effectieve methoden om CO2-emissies te voorkomen. Hoe anders was dit bij eerdere ẃerkgevers, waar ik ook aan CO2-reductie werkte, maar dan vooral om overschrijding van de vergunningseisen te voorkomen.