Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
windenergie

Tag: Windenergie-2

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
03 juli 2017Bijeenkomst – Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?

Hoe verenigen we de urgentie van de energietransitie met de belangen van natuur, landschap en een gezond leefmilieu? De twaalf Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu organiseren een serie bijeenkomsten om oplossingen te zoeken. Er wordt geleerd van concrete ervaringen en vragen komen aan de orde als: hoe creëren we een goed proces om tot breed geaccepteerde locatiekeuzes te komen? Wat is een goed afwegingskader voor natuurbelangen?

25 april 2017NMZH in hoofdlijnen positief over herziene Visie Ruimte en Mobiliteit

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt het streven van de provincie Zuid-Holland om meer windenergie te realiseren. Dat is in hoofdlijnen de inspraakreactie op de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit VRM, die de NMZH vandaag verzond. Wel moet voor enkele voorgestelde windlocaties nog goed worden gekeken naar een goede inpassing met natuur en leefomgeving.

30 maart 2017Benen op tafel, voeten in de klei, windprojecten in de praktijk

Leuk hoor, al die handleidingen en ‘tools’ voor windinitiatieven. Maar wat komt er nou allemaal écht kijken bij de realisatie van een windturbine of windpark in ons dichtbevolkte landje? Hoe krijg je de omgeving in de meewerkstand, en hoe kun je omspringen met de weerbarstige realiteit van bestaande regels en lokale belangen? En wat is er, naast inhoudelijke kennis, in de praktijk voor nodig om van een windproject een lokaal succes te maken?

20 februari 2017Nieuwe website wind op land

Hoe lang gaat een windmolen mee?Wat is de Nederlandse norm voor slagschaduw van windmolens? En kunnen we niet beter energie gaan besparen, bijvoorbeeld door isolatie, in plaats van het bouwen van windmolens? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je vanaf vandaag op de website www.windopland.info, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu.

09 februari 2017Windenergie is nodig met betere verdeling lokale lusten en lasten

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt windenergie nodig als onderdeel van de klimaataanpak. Alleen wel met een betere verdeling van lokale lusten en lasten. Gisteravond, 8 februari 2017, besprak de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving de particiële herziening Visie Ruimte en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Daarin worden allerlei zoeklocaties voor windenergie aangewezen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is verheugd dat de provincie de opgave serieus oppakt en stelt voor om nieuwe wegen in te slaan om windenergie samen met inwoners lokaal beter in te passen.

21 december 2016Natuurwind gaat over bijdragen aan klimaatprobleem, natuur en zeggenschap

Sinds de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met REScoopNL vorige week Natuurwind lanceerden, krijgen wij positieve en enkele negatieve reacties. Wij zijn verheugd met de steun en begrijpen ook dat niet iedereen even blij is met ons initiatief. Natuurwind gaat echter juist over het combineren van oplossingen voor het klimaatprobleem, natuurontwikkeling en zeggenschap. Immers, windenergie wordt te vaak ontwikkeld zonder de laatste twee zaken erbij te betrekken.

22 september 2016Seminar Draagvlak en participatie Wind op Land

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu verzorgen op donderdag 3 november het seminar Draagvlak en Participatie Wind op Land. Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieufederatie Overijssel) worden de bevindingen over participatie uit vier casussen gepresenteerd. In drie interactieve deelsessies gaan we vervolgens dieper in op de materie. Aan het eind van de dag inventariseren we wat de aanwezigen de komende tijd meer willen leren over dit onderwerp. Zo kunnen we een vervolg geven aan dit seminar, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten.

18 mei 2016Windenergie in Zuid-Holland: noodzaak, randvoorwaarden en casus De Balij

Nederland gaat fors inzetten op windenergie. Niet alleen op zee, maar ook op het land wordt gewerkt aan een groot aantal windlocaties. In 2020 moet 6000 MW windenergie op land zijn gerealiseerd. Natuur en Milieuorganisaties, bedrijfsleven, sociale partners en overheden hebben dit afgesproken in het in 2013 ondertekende Nationale Energieakkoord. Ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is een van de ondertekenaars.

31 maart 2016Meeste ontwikkelaars betrekken omwonenden bij windenergie

Acht op de tien projectontwikkelaars laten omwonenden meedoen met de totstandkoming van nieuwe windmolens. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land, uitgevoerd door adviesbureau Bosch & Van Rijn. In vrijwel alle projecten voor windenergie kunnen mensen financieel participeren. Op die manier voelen burgers zich meer betrokken bij windprojecten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media