Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Wet Natuurbescherming & Omgevingwet

Tag: Wet-natuurbescherming-omgevingwet

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
15 mei 2018Landschapspijn: te vroeg gemaaide weilanden

Wie in de afgelopen dagen in het Zuid-Hollandse veenweidelandschap is geweest, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen: er zijn al massaal weilanden gemaaid. Het is een nogal droevig gezicht, al die kale graslanden waarin kauwen, kraaien en ooievaars nog foerageren op de restanten van vogels en kleine zoogdieren die de maaimachine niet overleefd hebben.

23 januari 2017Groene organisaties reageren op aanvullingswet natuur

Sinds 1 januari is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet wordt opgenomen in de Omgevingswet. Voor deze opname in de Omgevingswet is een aanvullingswet nodig. Over dit wetsvoorstel heeft een consultatie plaatsgevonden. De groene organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben gezamenlijk op het wetsvoorstel gereageerd.

01 juli 2015Milieuorganisaties tevreden over aanscherping nieuwe omgevingswet

Natuur & Milieu, Milieudefensie en De Natuur en Milieufederaties zijn tevreden over de uitkomst van de behandeling...

30 oktober 2013Code maatschappelijke participatie en Omgevingswet

In 2013 speelden een aantal zaken die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving in...

02 september 2013Reactie op sturend kader uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Diverse natuur- en milieuorganisaties, waaronder de milieufederaties, hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op de hoofdlijnen van de...

01 mei 2013Omgevingswet nog onvoldoende

Samen met andere natuur- en milieuorganisaties hebben de natuur- en milieufederaties in een brief hun reactie op...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media