Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM)

Tag: Visie-ruimte-en-mobiliteit-vrm

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
10 maart 2016Natuurorganisaties geven aandachtspunten mee voor actualisering ruimtelijk beleid

De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit jaar worden een aantal noodzakelijke onderwerpen uit de visie geactualiseerd. Deze onderwerpen zijn door Gedeputeerde Staten (GS) beschreven in de startnotitie. Op 20 april behandelen Provinciale Staten (PS) de voorgestelde startnotitie.

22 mei 2014Visie ruimte en mobiliteit behoeft verbetering voor natuur en landschap

Tijdens de hoorzitting op 21 mei over de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland heeft...

18 februari 2014Ruimtelijke ambities provincie vragen om duidelijkere strategie voor uitvoering

Groene organisaties willen met provincie aan de slag om ambities waar te maken De gezamenlijke natuur- en...

13 januari 2014Visie Ruimte en Mobiliteit ter inzage

Tot en met 18 februari ligt de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland ter inzage....

20 augustus 2013Reactie op koersnotitie Visie Ruimte en Mobiliteit

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de stip op de...

04 juli 2013NMZH blij met inzet op kwaliteit in nieuwe structuurvisie

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland kan zich vinden in een groot aantal doelen en ambities van de...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media