Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Tijdelijke natuur

Tag: Tijdelijke-natuur

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
08 september 2016Tijdelijke natuur heeft ambassadeurs nodig

Er zijn ambassadeurs nodig om de voordelen van tijdelijke natuur onder de aandacht te brengen. Dat is een van de conclusies van de expert meeting die de provincie Zuid-Holland en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) op 1 september organiseerden. Het verhaal achter tijdelijke natuur staat als een huis: terreineigenaren krijgen vooraf toestemming om bouwplannen te realiseren, ook als beschermde soorten zich in de tussentijd op het terrein vestigen.

15 augustus 2016Provincie en NMZH brengen kansen voor tijdelijke natuur in kaart

De Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur in kaart brengen. Tijdens een expert meeting met andere betrokkenen op 1 september worden de criteria bepaald waaraan kansrijke terreinen moeten voldoen en hoe de belangrijkste spelers benaderd kunnen worden. In de meest kansrijke gebieden kunnen vervolgens pilotprojecten gestart worden om tijdelijke natuur te realiseren.

21 september 2015Meer ruimte voor natuur op braakliggende terreinen

Het Ministerie van Economische Zaken heeft onlangs de nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur gepubliceerd. Hiermee kan braakliggende grond...

08 januari 2015Aan de slag met tijdelijke natuur

De NMZH nodigt gemeenten uit om samen aan de slag te gaan met tijdelijke natuur. Braakliggende terreinen die nu afbreuk doen aan de kwaliteit van de leefomgeving kunnen door het realiseren van tijdelijke natuur namelijk juist een impuls geven aan het verbeteren hiervan.

25 maart 2014Zet natuur hoog op lokale agenda

Groen Verbindt. Onder dat motto roepen de milieufederaties samen met onder andere Natuurmonumenten en de VNG alle...

18 december 2012Presentaties Green Economic Forum 2012

Op 17 december vond in het Provinciehuis Zuid-Holland het Green Economic Forum 2012 plaats. Thema van het...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media