Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
smienten

Tag: Smienten

08 november 2017Provinciale Staten Zuid-Holland laten smienten toch schieten

Op woensdag 8 november bleek er geen meerderheid in Provinciale Staten Zuid-Holland te zijn die zich schaarde achter een motie om niet akkoord te gaan met het faunabeheerplan smient waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6500 smienten af te schieten. Een brief van 28 natuurorganisaties en oproepen van meer dan 10.000 burgers bleken niet voldoende te zijn om de Statenleden te overtuigen zich tegen het afschotplan uit te spreken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is hier erg teleurgesteld over en vreest dat het afschot de toekomst van de smient in gevaar brengt.

06 november 2017Massaal protest tegen plan om smient in Zuid-Holland af te schieten

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland om de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland te vragen het afschot van 6.500 smienten te voorkomen. Ruim 2.500 personen verstuurden dit weekend een protestmail met de boodschap “Laat de smient niet schieten”. Eerder stuurden 28 natuurorganisaties al een brief aan de politici met het verzoek niet in te stemmen met het afschotplan. “Een duidelijk signaal dat de politiek niet kan negeren”, aldus Susanne Kuijpers van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

02 november 2017Laat de smient niet schieten!

Op 1 november 2017 zouden de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland spreken over het faunabeheerplan smient. Daarin is opgenomen dat er jaarlijks in Zuid-Holland maximaal 6500 smienten zullen worden afgeschoten om schade aan de landbouw tegen te gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is het daar niet mee eens en heeft daarom samen met 27 andere natuurorganisaties de Statenleden opgeroepen om geen goedkeuring te geven aan het plan.

30 oktober 201728 natuurorganisaties roepen provincie Zuid-Holland op plan afschot smienten af te keuren

Samen met 27 andere natuurorganisaties roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Provinciale Staten op om de plannen voor het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar niet goed te keuren. De organisaties vrezen dat dit afschot de toch al dalende smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt.  In een brief laten zij weten dat het plan voor afschot niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Aanstaande woensdag bespreken de leden van Provinciale Staten het plan in een commissievergadering.

12 oktober 2016Natuurorganisaties roepen provincie op kansen nieuwe Wet Natuurbescherming te benutten

Kanoën in het spoor van de otter, weilanden vol jubelende grutto’s, de zalm die zijn weg kan vinden door de rivieren en overvliegende majestueuze zeearenden in het Deltagebied… Zo ziet de toekomstige natuur eruit in Zuid-Holland als het aan de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en diverse andere natuurorganisaties ligt. Binnenkort besluiten Provinciale Staten over de uitvoering van de Wet natuurbescherming.

14 april 2016Provincie trekt ontheffing afschot smienten in

De ontheffing die de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar af gaf aan de faunabeheereenheid voor het afschot van smienten is ingetrokken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakte samen met vele lokale natuurorganisaties bezwaar tegen deze ontheffing omdat de aantallen smienten al jaren achteruit gaan en de instandhouding van deze soort door afschot in gevaar komt. De NMZH is dan ook blij dat de ontheffing voor het afschot nu is ingetrokken.

17 december 2015Massaal bezwaar tegen doden van vogels in Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met tientallen lokale natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de ontheffingen die de provincie Zuid-Holland wil verlenen voor het afschieten van ganzen, smienten, eksters en roeken. De provincie wil door het toestaan van het afschieten van deze vogelsoorten de schade aan gewassen terugdringen. De organisaties vinden echter dat de mogelijkheden die jagers krijgen voor afschot veel te ver gaan.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media