Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Rotterdam The Hague Airport

Tag: Rotterdam-the-hague-airport

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
16 mei 2017NMZH positief over conceptadvies overheden over toekomst Rotterdam The Hague Airport

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is blij met het conceptadvies van de overheden over de toekomst van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De bestuurders van de provincie en gemeenten adviseren de huidige geluidsruimte niet verder uit te breiden en de effecten van het uitplaatsen van helikopters eerst goed te onderzoeken. Ook is de NMZH blij met de voorstellen het aantal nachtvluchten te maximaliseren en extra handhavingspunten toe te voegen om zo geluidsoverlast tegen te gaan.

30 augustus 2016Second opinion TU Delft uitbreidingsplannen luchthaven

In opdracht van de bewonersvertegenwoordigers in het overleg rond de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) heeft de TU Delft een second opinion uitgevoerd op de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) die hoort bij de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Hierin concluderen de onderzoekers dat het vraagstuk in wezen draait om een afweging tussen maximaal een paar uur tijdswinst per jaar voor vakantiegangers versus dagelijks extra overlast door geluidshinder en luchtvervuiling voor omwonenden.

26 april 2016Aanvullingen nodig op effectenbeschrijving uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport

In de rapporten die luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft opgesteld om haar wensen voor uitbreiding te onderbouwen wordt nog geen volledig beeld gegeven van de effecten op de leefomgeving. Dat constateert de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) na een analyse van de door de luchthaven gepubliceerde plannen. In een quick scan van 42 punten laat de NMZH zien waar de plannen tekort schieten.

16 maart 2016Uitbreidingsplannen Rotterdam The Hague Airport gepresenteerd

Op 14 maart 2016 heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de rapporten gepresenteerd die de plannen van de luchthaven voor een uitbreiding van het aantal vluchten onderbouwen. De Natuur en Milieufederatie zal de komende periode de rapporten analyseren op de effecten voor omwonenden en de leefomgeving. De luchthaven wil gaan vliegen op circa 10 tot 15 nieuwe bestemmingen.

10 maart 2016Natuurorganisaties geven aandachtspunten mee voor actualisering ruimtelijk beleid

De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit jaar worden een aantal noodzakelijke onderwerpen uit de visie geactualiseerd. Deze onderwerpen zijn door Gedeputeerde Staten (GS) beschreven in de startnotitie. Op 20 april behandelen Provinciale Staten (PS) de voorgestelde startnotitie.

20 januari 2016Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport komt te vroeg

Het nemen van besluiten over het aantal winkels, kantoren en hotels op Rotterdam The Hague Airport is voorbarig, zolang nog niet besloten is of het aantal vluchten van de  luchthaven mag worden uitgebreid. Bovendien is er nu al een overschot aan kantoren en bedrijventerreinen, waardoor leegstand dreigt, zo laat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vandaag weten in haar zienswijze op het bestemmingsplan van de luchthaven.

05 december 2015Vertrekkend directeur Rotterdam The Hague Airport bagatelliseert effecten leefomgeving

Na 32 jaar neemt Roland Wondolleck afscheid van Rotterdam The Hague Airport. In zijn afscheidsinterview geeft hij aan dat de luchthaven nauwelijks tot geen negatieve effecten heeft op de leefomgeving van de vele omwonenden. Dit kunnen wij niet onbesproken laten want Wondolleck geeft onjuiste informatie. 

11 november 2015Provincie vraagt staatssecretaris Dijksma ultrafijnstof op en rond Rotterdam The Hague Airport te onderzoeken

De provincie Zuid-Holland gaat namens de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu schriftelijk verzoeken om onderzoek te doen naar ultrafijnstof op en rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

29 september 2015Ultrafijnstof mogelijk ook risico voor omwonenden Rotterdam The Hague Airport

Opstijgende vliegtuigen produceren zo veel ultrafijnstof dat omwonenden mogelijk gezondheidsrisico’s lopen. Dit constateert het RIVM in een vorige week gepubliceerd onderzoek waarin zij eerdere bevindingen van TNO bevestigen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media