Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Natuurinclusieve landbouw

Tag: Natuurinclusieve-landbouw

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
09 maart 2017Nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer nog onvoldoende om weidevogels te redden

De brief die wij samen met het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en IVN op 15 februari hebben gestuurd naar Provinciale Staten van Zuid-Holland roept veel reacties en een aantal vragen op. Graag lichten wij daarom een en ander toe. 

20 februari 2017Nieuwe aanpak agrarisch natuurbeheer noodzakelijk

Het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is onvoldoende effectief om de snelle achteruitgang van de weide- en akkervogels te keren. Daarvoor zijn verbeteringen en aanvullingen op de aanpak noodzakelijk. Samen met drie andere organisaties riepen wij de provincie op tot een nieuwe aanpak met concrete doelen en extra middelen.

30 januari 2017Boeiende expert meeting over ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer

Op donderdag 19 januari vond in Reeuwijk een druk bezochte expert meeting plaats over de ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in de provincie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Taskforce Agrarische Natuur in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en was gericht op het gehele netwerk van partijen die zich inzetten voor de zorg voor de natuur in het Zuid-Hollandse boerenland.

20 december 2016Inspiratie voor natuurinclusieve landbouw

Op donderdag 15 december vond in Reeuwijk een druk bezochte inspiratiebijeenkomst over natuurinclusieve landbouw plaats. Op deze bijeenkomst waren mensen van de agrarische collectieven en een aantal betrokken weidevogelcoördinatoren uit de provincie met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘natuurinclusieve landbouw’. Een vorm van landbouw waarbij veel ruimte wordt gegeven aan de natuur en waarbij het boerenbedrijf zelf ook profijt heeft van een rijke biodiversiteit.

07 december 2016Tweede Kamer kiest eindelijk voor grondgebonden boer

De Tweede Kamer heeft vandaag met grote meerderheid een wetswijziging aangenomen waardoor grondgebonden en biologische boeren niet de dupe worden van de mestproblemen in de melkveehouderij. De grondgebonden boer, die genoeg grond heeft om de mest op uit te rijden, zijn koeien buiten te laten grazen en rekening houdt met natuur en weidevogels, kon rekenen op de steun van bijna de gehele Kamer.

13 juni 2016Expert meeting over de zorg voor natuur in het boerenland

Op welke manier kunnen boeren, agrarische collectieven en andere partijen in het boerenland nu het beste zorgen voor de natuur in het boerenland? Dat was de centrale vraag die was voorgelegd aan deskundigen van een tiental vooraanstaande kennisorganisaties uit het land, op de eerste expert meeting over natuur in het boerenland.

07 juni 2016NMZH bezorgd over kwaliteit kuikenland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt zich zorgen over de kwaliteit van het kuikenland in Zuid-Holland. In de meeste gebieden wordt geprobeerd het kuikenland te beheren, maar er worden nog maar weinig kuikens gezien. Door het vroege voorjaar raakt het kuikenland al snel begroeid met een dicht pakket gras, waardoor de kuikens er niet in terecht kunnen. Vaak is het grasland ook niet heel bloemrijk en insectenrijk waardoor er weinig voedsel te vinden is voor de kuikens.

07 april 2016Veel animo voor natuurinclusieve landbouw in Zuid-Holland

Agrarische collectieven, natuurorganisaties, vrijwilligers en overheden willen samen gaan werken aan een goede zorg voor de natuur in het boerenland in Zuid-Holland . De partijen zijn zeer betrokken bij het thema vanuit hun eigen ambitie, organisatie en professie.

17 maart 2016Netwerkbijeenkomst Natuur in het Boerenland

Op 1 april organiseren de Provincie Zuid-Holland en de Taskforce Agrarische Natuur een netwerkbijeenkomst met als titel Natuur in het Boerenland. De bijeenkomst vindt plaats in De Brug in Reeuwijk van 11.15 uur tot 17.00 uur. Graag nodigen wij u uit voor de netwerkbijeenkomst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media