Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Kustbebouwing

Tag: Kustbebouwing

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
19 oktober 2017Raad van State: strandhuisjes Kijkduin zijn toegestaan

De gemeente Den Haag heeft terecht vergunningen verleend voor veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin. Volgens de Raad van State past het plan in het beleid van de gemeente en is de locatie zorgvuldig gekozen. De natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld, omdat de uitspraak een verlies betekent voor het open en mooie kustlandschap.

15 september 2017Crowdfunding tegen Brouwerseiland succes, beroep ingediend

Met het bereiken van het streefbedrag van hun crowdfunding starten de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie samen met andere natuurorganisaties van Bescherm de Kust het beroep bij de Raad van State tegen de komst van het villapark Brouwerseiland in de Grevelingen. In slechts één week tijd is via crowdfunding voldoende geld ingezameld om de strijd tegen Brouwerseiland via juridisch procederen voort te zetten. Eén van de stappen daarvan is 15 september 2015 gezet door hun beroepschrift tegen het bestemmingsplan aan de Raad van State te sturen.

11 juli 2017Natuurorganisaties in beroep tegen strandhuisjes Kijkduin

Zes natuurorganisaties* hebben beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de vergunningen die de gemeente Den Haag heeft verleend voor 35 strandhuisjes bij Kijkduin. De organisaties geven in hun beroep aan dat de strandhuisjes in strijd zijn met het beleid van de gemeente Den Haag en met de Verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland. De organisaties vinden dat de strandhuisjes niet op dit strand bij de Zandmotor thuis horen omdat juist de rust hier centraal staat.

14 juni 2017Commissie Openbare Ruimte positief over Brouwerseiland

Als het aan de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland ligt, wordt het project Brouwerseiland werkelijkheid. Dat bleek maandagavond in de Commissie Openbare Ruimte. In de commissie werd duidelijk dat vijf van de negen partijen voor zijn. Leefbaar Schouwen-Duiveland, SGP, VVD, ChristenUnie en CDA stemmen op 29 juni waarschijnlijk voor. D66, PvdA, SP en Alert! zijn tegen het plan. 

01 juni 2017Brouwerseiland? Beter ten halve gekeerd!

Binnenkort besluit de gemeenteraad van Schouwen Duivenland over de mogelijke aanleg van Brouwerseiland. Dit besluit heeft verstrekkende gevolgen voor het karakter en de toekomst van Schouwen-Duiveland, van de Grevelingen en van de hele Zeeuwse kust. In een open brief die vandaag in de Zeeuwse kranten is gepubliceerd zetten zes natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de nadelen en risico’s van Brouwerseiland nog een keer op een rij. Vanavond wordt de brief samen met 19.000 mensen handtekeningen van de petitie Stop Brouwerseiland aangeboden aan de gemeenteraad.

12 april 2017Economische effecten Brouwerseiland te rooskleurig voorgesteld

De voorgestelde positieve economische effecten van Brouwerseiland blijken minder rooskleurig uit te vallen dan de projectontwikkelaar eerder naar buiten bracht. Veel aannames zijn van een wel érg zonnige kant bezien.Zo blijkt de structurele werkgelegenheid bij meer realistische aannames over de bezettingsgraad van de recreatiewoningen geen 515 banen op te leveren maar slechts 80. Ook zouden de jaarlijkse bestedingen door gebruikers van Brouwerseiland geen 38 miljoen maar 24 miljoen bedragen.

28 februari 2017Blog: Nu komt het aan op het echte werk

Afgelopen dinsdag is in de Haagse Sociëteit De Witte het Kustpact door 59 partijen ondertekend. Private en publieke partijen onder leiding van minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) spreken af om de Nederlandse kust beter te beschermen en met respect voor de aanwezige natuur en landschapswaarden verder te ontwikkelen.

21 februari 2017Nationaal kustpact ondertekend

Onder leiding van Minister Schultz van Haegen (I&M) zetten provincies en kustgemeenten vandaag hun handtekening onder een nationaal kustpact. In het kustpact staan afspraken over het beschermen van de kwaliteiten van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

21 februari 2017NMZH wil maatregelen tegen werkzaamheden strandhuisjes Kijkduin

Vijf organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, willen dat de omgevingsdienst maatregelen neemt tegen de werkzaamheden van Stichting Leef met de Zee en Bang on the Beach B.V. in Kijkduin. Bij hun werkzaamheden ter voorbereiding van het plaatsen van strandhuisjes houden zij zich niet aan de afgegeven vergunningen en richten zij onherstelbare schade aan de natuur aan. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media