Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Intensieve veehouderij

Tag: Intensieve-veehouderij

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
18 april 2016Natuurorganisaties vragen Europese Commissie om fosfaatplafond te handhaven

Natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, vragen de Europese Commissie  de maximaal toegestane productie van fosfaat niet verder op te rekken. Zij reageren hiermee op het Ministerie van Economische Zaken die in Europa wil gaan pleiten voor het afschaffen van de fosfaatplafonds voor de periode 2018 – 2021.

10 maart 2016Natuurorganisaties geven aandachtspunten mee voor actualisering ruimtelijk beleid

De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit jaar worden een aantal noodzakelijke onderwerpen uit de visie geactualiseerd. Deze onderwerpen zijn door Gedeputeerde Staten (GS) beschreven in de startnotitie. Op 20 april behandelen Provinciale Staten (PS) de voorgestelde startnotitie.

07 maart 2016Besluit geeft intensieve melkveehouderij alle ruimte

Meer megastallen, teveel mestoverschot en minder koeien in de wei. Dat is wat de natuur- en milieuorganisaties betreft het gevolg van het besluit van staatssecretaris Van Dam vandaag. Het besluit zorgt ervoor dat intensieve veehouders nog verder kunnen uitbreiden en kleinere melkveehouders nauwelijks meer kunnen groeien.

01 maart 2016Geen uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in Zuid-Holland

Bedrijven in de intensieve veehouderij krijgen in Zuid-Holland geen mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden uit te mogen bereiden. Dit heeft het Zuid-Hollandse College van Gedeputeerde Staten (GS) deze week aan Provinciale Staten (PS)  laten weten. Eerder besloten GS en PS dat bedrijven in de intensieve veehouderij wel uitbreidingsmogelijkheden zouden krijgen wanneer aan bepaalde eisen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn voldaan zou worden.

20 januari 2016Brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties wil stop op intensivering melkveehouderij

Een brede groep van natuur- en milieuorganisaties luidt de noodklok over de intensivering en groei van de melkveehouderij. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL, de Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie roepen staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op te kiezen voor een grondgebonden melkveehouderij en dit vast te leggen in een nieuwe wet.

07 oktober 2015Natuur- en milieuorganisaties: koppel fosfaatrechten aan grondbezit

Door het nieuwe fosfaatrechtenstelsel dreigt de melkveehouderij verder te intensiveren in plaats van te ontmoedigen. Dat laten de natuur- en milieuorganisaties weten in een brief aan staatssecretaris Dijksma.

10 juli 2014Rol provincies en gemeenten van belang bij regulatie aantallen dieren veehouderij

Een voorstel voor een wijziging van de Wet Dieren moet provincies en gemeenten bevoegd maken om aantallen dieren in de veehouderij te regelen in relatie tot de volksgezondheid.

01 oktober 2013Uitdijende veestapel overspoelt Nederland na 2015

Onderzoek ARCADIS: tot 2 keer zoveel koeien, varkens en kippen mogelijk De veestapel kan in Nederland 2...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media