Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Faunabeheer

Tag: Faunabeheer

08 november 2017Provinciale Staten Zuid-Holland laten smienten toch schieten

Op woensdag 8 november bleek er geen meerderheid in Provinciale Staten Zuid-Holland te zijn die zich schaarde achter een motie om niet akkoord te gaan met het faunabeheerplan smient waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6500 smienten af te schieten. Een brief van 28 natuurorganisaties en oproepen van meer dan 10.000 burgers bleken niet voldoende te zijn om de Statenleden te overtuigen zich tegen het afschotplan uit te spreken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is hier erg teleurgesteld over en vreest dat het afschot de toekomst van de smient in gevaar brengt.

06 november 2017Massaal protest tegen plan om smient in Zuid-Holland af te schieten

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland om de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland te vragen het afschot van 6.500 smienten te voorkomen. Ruim 2.500 personen verstuurden dit weekend een protestmail met de boodschap “Laat de smient niet schieten”. Eerder stuurden 28 natuurorganisaties al een brief aan de politici met het verzoek niet in te stemmen met het afschotplan. “Een duidelijk signaal dat de politiek niet kan negeren”, aldus Susanne Kuijpers van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

02 november 2017Laat de smient niet schieten!

Op 1 november 2017 zouden de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland spreken over het faunabeheerplan smient. Daarin is opgenomen dat er jaarlijks in Zuid-Holland maximaal 6500 smienten zullen worden afgeschoten om schade aan de landbouw tegen te gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is het daar niet mee eens en heeft daarom samen met 27 andere natuurorganisaties de Statenleden opgeroepen om geen goedkeuring te geven aan het plan.

30 oktober 201728 natuurorganisaties roepen provincie Zuid-Holland op plan afschot smienten af te keuren

Samen met 27 andere natuurorganisaties roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Provinciale Staten op om de plannen voor het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar niet goed te keuren. De organisaties vrezen dat dit afschot de toch al dalende smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt.  In een brief laten zij weten dat het plan voor afschot niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Aanstaande woensdag bespreken de leden van Provinciale Staten het plan in een commissievergadering.

25 oktober 2017De provinciale bezwarenprocedure zit vol verrassingen

In de afgelopen jaren heeft de NMZH zich vrij intensief bezig gehouden met het faunabeheer. Omdat er verschillende ontheffingen voor het afschot van vogels werden afgegeven die volgens ons teveel negatieve gevolgen zouden hebben voor de natuur, zijn we samen met vele lokale natuurorganisaties bezwaar- en beroepsprocedures gestart.

02 oktober 2017Rechter voorkomt afschot roeken in Zuid-Holland

De Rechtbank Den Haag heeft de ontheffing voor het doden van roeken in Zuid-Holland vernietigd. Samen met 15 lokale en regionale natuurorganisaties tekende de NMZH beroep aan, omdat er minder roeken in Zuid-Holland zijn dan werd aangenomen en de vogels slechts zeer beperkt schade veroorzaken. De rechter was het met ons eens, waardoor de roeken in Zuid-Holland voorlopig veilig zijn.

14 augustus 2017Schaarse roeken niet schieten, maar beschermen

Op dinsdag 15 augustus 2017 buigt de rechter zich over de beroepsprocedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met vijftien lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschot van roeken. De provincie wil het schieten van roeken toestaan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen.

07 augustus 2017Rechter buigt zich over beroep NMZH tegen afschot ganzen

Op dinsdag 8 augustus vindt bij de Rechtbank Den Haag de zitting plaats over een beroep dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden van zomerganzen.

07 juni 2017Nieuwe Faunabeheerplannen in Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

Op woensdag 14 juni bespreekt de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling de nieuwe Faunabeheerplannen. Vervolgens adviseert de commissie de gedeputeerde over het al dan niet goedkeuren van de Faunabeheerplannen. In een brief aan de commissie vraagt de NMZH de aandacht voor de ekster, de roek, de wilde eend en de houtduif. Soorten die juist beschermd zouden moeten worden in plaats van gedood. Ook benadrukt de organisatie dat de schade die veroorzaakt wordt door deze dieren relatief zeer beperkt is, waardoor het vergoeden van de veroorzaakte schade meer voor de hand ligt.

Pagina 1 van 41234
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media