Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Energieakkoord

Tag: Energieakkoord

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
31 mei 2018Groene waterstof hoort thuis in Klimaat-en Energieakkoord

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2 reductie te realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen, moet groene waterstof in het Klimaat- & Energieakkoord worden opgenomen. Deze oproep komt van de Waterstof Coalitie, die stelt dat groene waterstof een wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare én betaalbare energietransitie in Nederland. Morgen overhandigt deze coalitie hierover een manifest aan Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.

24 december 2015Partijen intensiveren afspraken: alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik

De partijen van het Energieakkoord hebben een akkoord bereikt over de intensivering van maatregelen waarmee alle doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik komen. Uit de Nationale Energieverkenning 2015, die de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding geeft, bleek dat voor twee van de vijf doelen extra maatregelen nodig waren.

23 november 2015Extra impuls gewenst voor energiebesparing bij VvE’s

Een extra impuls voor het verduurzamen van appartementencomplexen is gewenst en kan goed bijdragen aan het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen voor de koopsector in het Energieakkoord.

08 oktober 2015Oppositie wil extra maatregelen Energieakkoord

De oppositie wil dat het kabinet extra maatregelen neemt om de doelen van het Nationaal Energieakkoord te halen. Naar verluidt worden de doelen van het akkoord voor 2020 niet gehaald.

08 oktober 2015Geloofwaardigheid Energieakkoord komt in het geding

Om de geloofwaardigheid van het Energieakkoord te behouden moeten nog dit jaar de gaten worden dichtgelopen tussen de tot nu toe genomen maatregelen en de afgesproken ambities.

18 augustus 2015Natuur- en milieuorganisaties roepen Minister Kamp op om serieus werk te maken van klimaatbeleid

De Staat moet het Energieakkoord volledig uitvoeren en de productie van elektriciteit uit kolencentrales drastisch verlagen. Alleen zo kan de ondergrens van 25 procent minder broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 gerealiseerd worden.

08 oktober 2014Nieuwe maatregelen nodig om doelen Energieakkoord te halen

“De alarmerende cijfers uit de Nationale Energie Verkenning laten zien dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelen uit het Energieakkoord te halen. Bovendien moet er meer vaart gemaakt worden met de uitvoering van de bestaande maatregelen.

20 juni 2014Energieakkoord in cruciale fase, nu leiderschap nodig

Den Haag – De samenwerkende natuur- en milieuorganisaties zeggen dat nú leiderschap nodig is om de doelstellingen...

26 september 2013Tunnelvisie ACM maakt kolendeal SER-Energieakkoord onmogelijk

Windenergie leidt juist tot lagere stroomprijs Kartelwaakhond Autoriteit Consument & Markt(ACM) dreigt een deel van het SER-Energieakkoord...

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media