Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
CO2 Smart Grid

Tag: Co2-smart-grid

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
30 maart 2017Overeenkomst CO2 smart grid omgezet in actie

Een inspirerend collectief van 26 publieke, private en maatschappelijke partijen, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ondertekende tijdens de Klimaattop op 26 oktober 2016 een overeenkomst om met elkaar de mogelijkheden te onderzoeken voor een ‘CO2 Smart Grid’. De partijen zetten deze overeenkomst nu om in actie. Er wordt door de partners de komende anderhalf jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een haalbaarheidsonderzoek.

27 oktober 2016Brede coalitie sluit akkoord om CO2 uitstoot terug te dringen door hergebruik

Op de Nationale Klimaattop die in Rotterdam werd gehouden, heeft een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen een overeenkomst getekend om gezamenlijk projecten te onderzoeken die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. Dat hergebruik kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt.

19 oktober 2016Lancering CO2 Smart Grid tijdens Nationale Klimaattop

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober tekent de CO2 Smart Grid Coalitie een intentie-overeenkomst met de ministeries van I&M en EZ om de toepassing van CO2 sterk te stimuleren. In de coalitie werken 26 partijen samen, uit de markt, maatschappij en overheid. Naast onder meer TNO, ECN, havenbedrijven, provincies, OCAP en Greenports maken ook de Natuur en Milieufederaties van Zuid- en Noord-Holland deel uit van de coalitie. Met deze samenwerking willen de partijen komen tot ’s werelds eerste CO2 Smart Grid: een netwerk van grootschalige bronnen, buffers en gebruikers van CO2.

26 juli 2016NMZH neemt deel aan coalitie CO2 Smart Grid West-Nederland

Onlangs is een initiatief gestart van een coalitie van 25 regionale partijen uit markt, maatschappij en overheid die de ontwikkeling wil stimuleren van een CO2 Smart Grid in West-Nederland, tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De NMZH neemt, samen met de Milieufederatie van Noord-Holland, deel aan deze coalitie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media