Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Blankenburgtunnel

Tag: Blankenburgtunnel

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
18 juli 2018Natuurorganisaties zwaar teleurgesteld over groen licht Raad van State Blankenburgtunnel

De Raad van State heeft bepaald dat de Blankenburgtunnel aangelegd mag worden. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hadden beroep aangetekend tegen de aanleg van deze snelweg. De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat het besluit om de weg aan te leggen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De groene organisaties zijn erg teleurgesteld, omdat door de aanleg van de zesbaansweg natuur, landschap en recreatie van Midden-Delfland ernstig worden aangetast.

29 november 2017Gewijzigd Tracébesluit Blankenburgtunnel voldoet niet

In een reactie op de wijzigingen van het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel, geeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met Natuurmonumenten en diverse lokale natuur- en bewonersorganisaties aan dat dit tekort schiet. Gegevens die de wijzigingen moeten onderbouwen ontbreken. Ook vinden zij dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat te makkelijk ervan uitgaat dat de natuur die wordt aangetast gecompenseerd mag worden, terwijl onvoldoende wordt aangetoond dat die aantasting niet voorkomen kan worden.

12 december 2016Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel

De Raad van State buigt zich dinsdag 13 december over de Blankenburgtunnel. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Zij zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg zijn. 

13 september 2016Rapport CE Delft: Aanleg Blankenburgtunnel niet nodig

De onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel blijkt anno 2016 achterhaald. Het nut van de geplande weg van 1,2 miljard euro is vele malen kleiner dan door het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt verondersteld op basis van tien jaar oude scenario’s.

18 mei 2016Groene organisaties naar Raad van State om besluit Blankenburgtunnel

Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg mogelijk zijn.

06 april 2016Tracébesluit Blankenburgtunnel ondertekend door minister

Minister Schultz van Haegen heeft op 28 maart 2016 het Tracébesluit Blankenburgverbinding ondertekend. Vandaag ligt dit besluit voor zes weken ter inzage voor burgers en organisaties en kan iedereen die vorig jaar een zienswijze heeft ingediend tegen het Ontwerp Tracébesluit in  beroep gaan tegen de plannen.

12 november 2015Massale oproep aan minister om plannen Blankenburgtunnel te herzien

Bewoners hebben massaal bezwaar ingediend tegen de plannen van minister Schultz van Haegen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel.

15 oktober 2015Ontwerp tracébesluiten Blankenburgtunnel en A13/A16 ter inzage

Onlangs zijn de Ontwerp-Tracébesluiten (OTB) van de Blankenburgtunnel en de A13/A16 ter inzage gelegd. Met het geven van een reactie door het indienen van een zienswijze bestaat een laatste kans om nog iets aan de plannen voor de aanleg van deze twee snelwegen te veranderen.

24 september 2015Blankenburgtunnel bedreigt natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland

Het Ontwerp Tracébesluit dat vandaag door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ondertekend vormt wel degelijk een grote bedreiging voor natuur, landschap en recreatie in Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media