Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
A4 Midden-Delfland

Tag: A4-delft-schiedam

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
03 juli 2018NMZH: Plannen verbreding A4 Midden-Delfland roepen veel vragen op

Het voornemen voor het toevoegen van extra rijstroken aan de A4 Midden-Delfland roept veel vragen en zorgen op, zo stelt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) in een zienswijze op het plan. De NMZH betwijfelt of het vergroten van de capaciteit van de weg de bereikbaarheid op lange termijn echt zal vergroten.

03 februari 2016NMZH nog niet gerust op aanpak waterproblemen A4 Midden-Delfland

Een groot deel van het weggepompte water uit de tunnelbak van de A4 Midden-Delfland wordt teruggebracht in de bodem in plaats van afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg. Negatieve effecten op de omgeving, zoals bodemdaling worden daarmee tegengegaan.  De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland plaatst echter vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van deze maatregel. Dit liet zij Minister Schultz vandaag weten in een brief.

03 november 201511 november: start tv-serie “Alles op 1 A4”

Op woensdag 11 november start bij Omroep West en RTV Rijnmond de serie ‘Alles op 1 A4’. In de serie gaan de makers op speurtocht langs de snelweg  A4, vanaf de Oude Rijn bij Leiden tot aan de plek waar de A4 de provincie Zuid-Holland verlaat.

23 september 2015Start aanleg Ecopassage Schie

Met een graafmachine startte gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland op 22 september 2015 de aanleg van de Ecopassage Schie.

28 juli 2015Integrale gebiedsontwikkeling verbetert besluitvorming over bereikbaarheidsopgaven

In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft   Ilona de Ruijter, student aan de Universiteit Utrecht, onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s van een integrale gebiedsontwikkeling. In het onderzoek zijn de A4 Midden-Delfland en de A4 Zuid als casussen gebruikt.

15 juni 2015Eco-aquaduct A4 Midden-Delfland geopend

Op zaterdag 13 juni, de ‘Dag van de Bouw’, is het eco-aquaduct over de A4 Delft-Schiedam geopend.
Het is een 100 meter brede  ecopassage over de snelweg en een aquaduct voor de Slinksloot en de Zweth. Mensen en dieren kunnen de nieuwe snelweg oversteken. Het eco-aquaduct is een van de maatregelen van de landschappelijke inpassing van de A4  in de omgeving van Midden-Delfland. Het is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

30 april 2015Duurzame oplossing waterproblemen A4 Midden-Delfland nodig

In een zienswijze op het concept van de watervergunning voor de A4 Midden-Delfland pleit de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland voor een duurzame oplossing voor de waterproblemen waarbij negatieve effecten op de leefomgeving voorkomen worden. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de gevolgen voor de grondwaterkwaliteit, bodemdaling en het instandhouden van de populatie weidevogels.

27 mei 2014Ecopassage A13 wordt verbeterd!

Onlangs constateerde de NMZH dat de ecopassage bij de Berkelse Zweth onder de A13 verbeterd moet worden om goed te kunnen functioneren.

07 mei 2014Alternatief voor weidevogelnatuur Midden-Delfland moet resultaat opleveren

Eén van de onderdelen van het IODS convenant dat rond de aanleg van de A4 Midden-Delfland werd gesloten betreft de realisatie van 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media