Herenboeren Zuid-Holland

Herenboeren Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn verscheidene herenboereninitiatieven ontstaan. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. De Herenboerderij wordt dagelijks gerund door een boer. Hij werkt voor de leden van de coöperatie en wordt ook door hen betaald.

De leden delen de exploitatiekosten van hun boerderij, daarvoor in de plaats krijgen ze wekelijks eten van de eigen Herenboerderij. Een herenboereninitiatief in het Groene Hart heeft de NMZH om hulp gevraagd bij de verdere ontwikkeling van hun initiatief. Als NMZH steunen wij de Herenboeren, niet alleen als werkend concept maar ook om de bredere waarden die het concept biedt in het herstellen van de relatie tussen boer en consument en het komen tot een duurzaam voedselsysteem. NMZH helpt Herenboeren onder andere bij de zoektocht naar een locatie en bij het werven van de benodigde deelnemers.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie