Energiebesparing

Energiebesparing

De NMZH zet zich in voor energiebesparing bij gemeenten, in de industrie en in de glastuinbouw.

Energiebesparing bij gemeenten: Stook je Rijk

Samen werken aan versnelling van energiebesparing in de sociale huursector. Dat is het doel van Stook je Rijk, een project van vier Natuur en Milieufederaties. Stook je Rijk is in 2011 gestart. De Natuur- en Milieufederaties hebben met Stook je Rijk het driepartijenoverleg tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen geïntroduceerd. De aanpak heeft haar waarde bewezen, want sinds juli 2015 is dit overleg opgenomen in de nieuwe Woningwet

Energiebesparing in de industrie

De energiebesparing bij industriële bedrijven loopt fors achter bij de doelen. De NMZH heeft bij diverse industriële bedrijven een energiescan uitgevoerd en advies op maat gegeven. Uit de scans bleek dat binnen bestaande investeringsvolumes nog een aanzienlijke energiebesparing geboekt kan worden. Ook voor bedrijven die aangeven zicht te hebben op hun energieverliezen, blijkt het project een duidelijke meerwaarde te hebben.

Energiebesparing in de glastuinbouw

Energie maakt tot wel 30% van de kosten uit in de glastuinbouw. Het besparen van energie binnen deze sector is dus niet alleen met het oog op het klimaat interessant, maar ook financieel gezien. De scan van de NMZH die al met succes is toegepast binnen de industrie, geeft inzicht in waar eenvoudig energiewinst te behalen is.

Meer informatie? Neem contact op met