Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu

Jan Prince

Weidse polders, omzoomd door dijken en doorsneden door kreken en vlieten, kenmerken de Hoeksche Waard. Dit landschap heeft, ondanks alle ruimtelijke ingrepen van de laatste decennia, zijn karakteristieke uitstraling grotendeels behouden. Dat is mede te danken aan bewoners van deze regio, die een sterke binding hebben met hun landschap en zich sterk maken voor het behoud daarvan. Die houding heeft onder meer geresulteerd in de aanwijzing als Nationaal Landschap en vrijwaring van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen.

Vereniging Hoekschewaards Landschap geeft mij de mogelijkheid om mijn passie voor natuur en landschap om te zetten in concrete resultaten. Als ik iets heb geleerd in de 20 jaar, dat ik actief ben in deze vereniging, is het wel dat je met reële uitgangspunten, kennis van zaken en vasthoudendheid veel kunt bereiken.

De Hoeksche Waard is, geografisch gezien, een eiland maar ook onderdeel van de Zuidvleugel. Binding met de omringende regio is daarom van wezenlijk belang. Dat geldt niet alleen in economisch opzicht, maar zeker ook op het gebied van natuur, milieu en landschap. Belangen zijn vaak regio-overschrijdend (denk aan de A4-Zuid, opvang van glastuinbouw, windenergie en, in het verleden, de hogesnelheidslijn en haven gebonden bedrijvigheid). Vanuit dat perspectief is kennisuitwisseling en samenwerking met gelijkgestemde organisaties belangrijk. De NMZH biedt daartoe een uitstekend platform.

Deelname aan de Raad van Aangesloten Organisaties van de NMZH biedt een kans om gezamenlijk meer voor elkaar te krijgen dan als solitaire organisatie en daarbij doelen na te streven die verder reiken dan de eigen horizon.

Jan Prince
Regio Zuid
jp.prince@freeler.nl
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media