Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
21 december 2016Natuurwind gaat over bijdragen aan klimaatprobleem, natuur en zeggenschap

Sinds de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met REScoopNL vorige week Natuurwind lanceerden, krijgen wij positieve en enkele negatieve reacties. Wij zijn verheugd met de steun en begrijpen ook dat niet iedereen even blij is met ons initiatief. Natuurwind gaat echter juist over het combineren van oplossingen voor het klimaatprobleem, natuurontwikkeling en zeggenschap. Immers, windenergie wordt te vaak ontwikkeld zonder de laatste twee zaken erbij te betrekken.

20 december 2016Inspiratie voor natuurinclusieve landbouw

Op donderdag 15 december vond in Reeuwijk een druk bezochte inspiratiebijeenkomst over natuurinclusieve landbouw plaats. Op deze bijeenkomst waren mensen van de agrarische collectieven en een aantal betrokken weidevogelcoördinatoren uit de provincie met elkaar in gesprek over het onderwerp ‘natuurinclusieve landbouw’. Een vorm van landbouw waarbij veel ruimte wordt gegeven aan de natuur en waarbij het boerenbedrijf zelf ook profijt heeft van een rijke biodiversiteit.

19 december 2016NMZH in beroep tegen ontheffing afschot zomerganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft beroep aangetekend tegen de ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschieten van diverse ganzensoorten in de zomerperiode. De NMZH begrijpt dat de grote aantallen ganzen die in Zuid-Holland in de zomer verblijven een probleem vormen door de schade die zij aan landbouwgewassen kunnen veroorzaken. Maar de NMZH vindt dat het afschot dat met de ontheffing wordt toegestaan te ver gaat. Zo worden er bijvoorbeeld geen limieten gesteld aan de te schieten aantallen ganzen terwijl dit volgens de NMZH wel zou moeten.

15 december 2016Natuurwind verbindt windenergie met natuur

Vandaag lanceerden de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en RescoopNL een nieuw uniek project: Natuurwind. In dit initiatief gaan het opwekken van duurzame energie én natuurontwikkeling, samen met inwoners, hand in hand. Als het gebied straks geschikt blijkt als windenergielocatie, is De Balij, een recreatiegebied van Staatsbosbeheer bij Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, een eerste project om te laten zien dat dit samengaan van windenergie, natuur en zeggenschap mogelijk is.

15 december 2016NMZH vraagt voorlopige voorziening aan voor ontheffing afschot roeken

De NMZH heeft samen met lokale natuurorganisaties beroep aangetekend tegen de ontheffing  van de provincie Zuid-Holland voor het doden van  roeken. Op 16 december 2016 zou er bij de rechtbank een zitting over dit beroep plaatsvinden. Echter, twee dagen voor de zitting diende de provincie een verzoek in om de beroepsprocedure aan te houden tot maart 2017 en de zitting dus af te blazen. De reden die de provincie hiervoor heeft gegeven is dat zij op basis van recente informatie de Faunabeheereenheid nader onderzoek willen laten uitvoeren.

13 december 2016Blog: Roek vogelvrij in Zuid-Holland

De achteruitgang van het aantal roeken in Zuid-Holland gaat veel harder dan in andere provincies. Ondanks dat de roek beschermd is onder de Flora- en faunawet heeft de minister de roek geplaatst op de provinciale vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. De provincie Zuid-Holland heeft op basis hiervan in een provinciale vrijstellingsverordening geregeld dat grondgebruikers roeken mogen (laten) verjagen ter voorkoming van schade aan de landbouw. De Faunabeheereenheid heeft ook een ontheffing voor het afschot van roeken aangevraagd ter voorkoming van landbouwschade. De ontheffing is onlangs verleend.

12 december 2016Raad van State buigt zich over Blankenburgtunnel

De Raad van State buigt zich dinsdag 13 december over de Blankenburgtunnel. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. Zij zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg zijn. 

08 december 2016Carbid schieten in Europese topnatuur onacceptabel

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft de gemeente Westvoorne verzocht om een vergunning voor het schieten van carbid op oudejaarsdag in te trekken. De gemeente wil deze activiteit toestaan in het Natura 2000-gebied Westvoorne. Dit is bovendien een stiltegebied. De NMZH vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente een activiteit als carbid schieten vindt passen binnen een gebied dat tot de Europese topnatuur behoort.

07 december 2016Zeeuwse Milieufederatie zoekt directeur

Onze collega’s in Zeeland zijn op zoek naar een enthousiaste, inspirerende Directeur (m/v)voor minimaal 32 uur per week. De ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) is een overkoepelende natuur- en milieuorganisatie die werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media