Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas smienten Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
09 maart 2016Tweede Kamer wil garanties bescherming kust

Een meerderheid van de tweede Kamer heeft zich op dinsdag 8 maart uitgesproken voor een goede bescherming van de kust tegen bebouwing. Er werden twee moties aangenomen die zich hierop richten. De NMZH is blij dat de Tweede Kamer hiermee laat blijken dat zij waarde hecht aan het ongeschonden kustlandschap.

07 maart 2016Toch vergunning voor Vopak

Het tankopslagbedrijf VOPAK in de Europoort krijgt toch een nieuwe vergunning voor de opslag van het licht ontvlambare Nafta. De Provincie Zuid-Holland heeft deze week de vergunning verleend ondanks bezwaren van het Rotterdams Milieucentrum, de Natuur En Milieufederatie Zuid-Holland en Milieudefensie.

07 maart 2016Besluit geeft intensieve melkveehouderij alle ruimte

Meer megastallen, teveel mestoverschot en minder koeien in de wei. Dat is wat de natuur- en milieuorganisaties betreft het gevolg van het besluit van staatssecretaris Van Dam vandaag. Het besluit zorgt ervoor dat intensieve veehouders nog verder kunnen uitbreiden en kleinere melkveehouders nauwelijks meer kunnen groeien.

03 maart 2016Postcode Lottery Green Challenge: inschrijving gestart!

01 maart 2016Geen uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderij in Zuid-Holland

Bedrijven in de intensieve veehouderij krijgen in Zuid-Holland geen mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden uit te mogen bereiden. Dit heeft het Zuid-Hollandse College van Gedeputeerde Staten (GS) deze week aan Provinciale Staten (PS)  laten weten. Eerder besloten GS en PS dat bedrijven in de intensieve veehouderij wel uitbreidingsmogelijkheden zouden krijgen wanneer aan bepaalde eisen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn voldaan zou worden.

29 februari 2016Blog – De wortel maar ook de stok blijft nodig

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie en economische motor van Nederland. 3,6 Miljoen mensen werken, wonen en recreëren op een relatief klein grondgebied. Om grote conflicten te voorkomen ligt er veel vast in beleidskaders en zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen verdeeld.

17 februari 2016Meer integrale benadering kust nodig

Stichting Duinbehoud, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Zeeuwse Milieufederatie, het Zuid-Hollands Landschap en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland pleiten voor een meer integrale benadering van de kust door het rijk. In een zienswijze reageerden de natuurorganisaties vandaag op het aangepaste Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

17 februari 2016Milieuorganisaties willen nader onderzoek tankopslag in Europoort

Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en het Rotterdams Milieucentrum willen een ‘MER’ (Milieu Effect Rapportage) en onderzoek naar de tankopslag in de Europoort naar aanleiding van diverse incidenten en de WABO-vergunning-aanvraag van het bedrijf VOPAK. In augustus 2014 lekte zo’n 150 ton nafta-damp de atmosfeer in en dit was niet het eerste incident.

11 februari 2016Ruim 80.000 mensen vragen Tweede Kamer om gezonde lucht

Bewoners uit heel Nederland zijn op 11 februari naar Den Haag gekomen om samen met Milieudefensie meer dan 80.000 handtekeningen te overhandigen aan de Tweede Kamer. De bewoners nemen glazen potten met vervuilde lucht mee uit hun eigen straat en vragen de Kamer om snel maatregelen te nemen voor gezonde lucht.

Pagina 30 van 90«10202829303132405060»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media