Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
28 februari 2017Verhuurdersheffing belemmert investeringen in energiebesparing

Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.

22 februari 2017NMZH wil einde aan carbid schieten in stiltegebied Voornes Duin

Het schieten van carbid in Natura 2000 en stiltegebied Voornes Duin is onacceptabel. Het is in strijd met het provinciale beleid en met de Wet Natuurbescherming. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de KNNV afdeling Voorne, ’t Pesthuys en de Vereniging Verontruste Burgers Voorne roepen daarom de leden van de Provinciale Staten op geen vergunning meer af te geven voor het afschieten van carbid met oudjaar.

21 februari 2017Nationaal kustpact ondertekend

Onder leiding van Minister Schultz van Haegen (I&M) zetten provincies en kustgemeenten vandaag hun handtekening onder een nationaal kustpact. In het kustpact staan afspraken over het beschermen van de kwaliteiten van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

21 februari 2017NMZH wil maatregelen tegen werkzaamheden strandhuisjes Kijkduin

Vijf organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, willen dat de omgevingsdienst maatregelen neemt tegen de werkzaamheden van Stichting Leef met de Zee en Bang on the Beach B.V. in Kijkduin. Bij hun werkzaamheden ter voorbereiding van het plaatsen van strandhuisjes houden zij zich niet aan de afgegeven vergunningen en richten zij onherstelbare schade aan de natuur aan. 

20 februari 2017Nieuwe aanpak agrarisch natuurbeheer noodzakelijk

Het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is onvoldoende effectief om de snelle achteruitgang van de weide- en akkervogels te keren. Daarvoor zijn verbeteringen en aanvullingen op de aanpak noodzakelijk. Samen met drie andere organisaties riepen wij de provincie op tot een nieuwe aanpak met concrete doelen en extra middelen.

20 februari 2017Nieuwe website wind op land

Hoe lang gaat een windmolen mee?Wat is de Nederlandse norm voor slagschaduw van windmolens? En kunnen we niet beter energie gaan besparen, bijvoorbeeld door isolatie, in plaats van het bouwen van windmolens? Het antwoord op deze en vele andere vragen vind je vanaf vandaag op de website www.windopland.info, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu.

16 februari 2017Ontheffing afschot winterganzen Zuid-Holland niet acceptabel

Vandaag vond de zitting plaats van het beroep dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  gaat samen met veertien andere natuurorganisaties aantekende tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan jagers voor het doden van winterganzen. De natuurorganisaties vinden dat de provincie jagers teveel mogelijkheden geeft voor het schieten van kolganzen en grauwe ganzen in de winterperiode. 

15 februari 2017NMZH roept provincie op tot actieve soortenbescherming

Op 15 februari en 15 maart 2017 houdt de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling bijeenkomsten met groene organisaties om ideeën uit te wisselen voor de actualisatie van het natuurbeleid. De Zuid-Hollandse Natuur- en Landschapsorganisaties (NLO)* zijn hierbij aanwezig en leveren een bijdrage door middel van een korte pitch.

10 februari 2017Natuurorganisaties gaan in beroep tegen vergunning Brouwerseiland

Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn het niet eens met het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland om een vergunning te verlenen in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het realiseren van het Brouwerseiland. De organisaties, verenigd in de coalitie ‘Bescherm de kust’, gaan in beroep.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media