Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
16 november 2017Wij horen graag uw mening over NP Hollandse Duinen

Vorig jaar werd Nationaal Park Hollandse Duinen door het Nederlands publiek gekozen als een van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. De komende jaren wordt het Nationaal Park in binnen- en buitenland gepromoot als icoon van de Nederlandse natuur. Ook krijgt het park ondersteuning in de vorm van kennis en kunde bij het ontwikkelen van alle plannen voor natuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

15 november 2017Papieren werkelijkheid

Gisteren gaven diverse wetenschappers in de media aan dat de natuur onvoldoende beschermd is tegen een teveel aan ammoniak. Om te voorkomen dat er te veel stikstof, dat voortkomt uit ammoniak, op de natuur neerslaat, werd een aantal jaar geleden de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. Het idee hierachter is dat maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen bijdragen aan de kwaliteit van de natuur én dat een deel van de milieuwinst die dit oplevert weer gebruikt mag worden voor economische activiteiten. Goed voor de natuur, goed voor de economie dus iedereen blij, zou je denken.

08 november 2017Provinciale Staten Zuid-Holland laten smienten toch schieten

Op woensdag 8 november bleek er geen meerderheid in Provinciale Staten Zuid-Holland te zijn die zich schaarde achter een motie om niet akkoord te gaan met het faunabeheerplan smient waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6500 smienten af te schieten. Een brief van 28 natuurorganisaties en oproepen van meer dan 10.000 burgers bleken niet voldoende te zijn om de Statenleden te overtuigen zich tegen het afschotplan uit te spreken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is hier erg teleurgesteld over en vreest dat het afschot de toekomst van de smient in gevaar brengt.

07 november 2017Genomineerden Stookjerijk-Trofee 2017 bekend!

Elk jaar wordt tijdens het Stookjerijk Event de Stookjerijk Trofee voor de groenste prestatieafspraken voor gemeenten uitgereikt. Voor de Trofee worden prestatieafspraken van de G4- en G32- gemeenten vergeleken op korte en lange termijn ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen.

06 november 2017Massaal protest tegen plan om smient in Zuid-Holland af te schieten

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland om de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland te vragen het afschot van 6.500 smienten te voorkomen. Ruim 2.500 personen verstuurden dit weekend een protestmail met de boodschap “Laat de smient niet schieten”. Eerder stuurden 28 natuurorganisaties al een brief aan de politici met het verzoek niet in te stemmen met het afschotplan. “Een duidelijk signaal dat de politiek niet kan negeren”, aldus Susanne Kuijpers van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

02 november 2017Laat de smient niet schieten!

Op 1 november 2017 zouden de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland spreken over het faunabeheerplan smient. Daarin is opgenomen dat er jaarlijks in Zuid-Holland maximaal 6500 smienten zullen worden afgeschoten om schade aan de landbouw tegen te gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is het daar niet mee eens en heeft daarom samen met 27 andere natuurorganisaties de Statenleden opgeroepen om geen goedkeuring te geven aan het plan.

30 oktober 2017NMZH in hoger beroep vanwege massaal afschot ganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaat samen met zes lokale natuurorganisaties in hoger beroep omdat de provincie vrijwel alle broedende Canadese en kolganzen wil uitroeien. In een beroepsprocedure stelde de rechtbank Den Haag eerder dat de provincie dit mag toestaan omdat de Canadse gans en kolgans van nature niet in Zuid-Holland voorkomen. Volgens de NMZH heeft de rechtbank daarbij echter ten onrechte over het hoofd gezien dat deze ganzensoorten in het rijksbeleid als inheems beschouwd worden. Deze soorten zijn dus wettelijk beschermd en mogen niet uitgeroeid worden. 

30 oktober 201728 natuurorganisaties roepen provincie Zuid-Holland op plan afschot smienten af te keuren

Samen met 27 andere natuurorganisaties roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Provinciale Staten op om de plannen voor het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar niet goed te keuren. De organisaties vrezen dat dit afschot de toch al dalende smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt.  In een brief laten zij weten dat het plan voor afschot niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Aanstaande woensdag bespreken de leden van Provinciale Staten het plan in een commissievergadering.

26 oktober 2017NMZH zoekt nieuwe leden voor de Raad van Aangesloten Organisaties

Sinds 3 december 2013 heeft de NMZH een Raad van Aangesloten Organisaties. Deze raad bestaat uit ervaren vrijwilligers en bestuursleden uit ons Zuid-Hollandse natuur en milieunetwerk. Op dit moment zijn er 300 organisaties aangesloten bij de NMZH.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media