NMZH werkt mee aan onderzoek CO2-reductie Rotterdamse haven

29 juni 2016

NMZH werkt mee aan onderzoek CO2-reductie Rotterdamse haven

Het Duitse onderzoeksbureau Wuppertal Instituut is door het Havenbedrijf Rotterdam gevraagd verschillende scenario’s in kaart te brengen die op termijn leiden tot een drastische vermindering van CO2 (decarbonisatie) van het Haven Industrieel Complex (HIC) Rotterdam.  Omdat de verduurzaming van de Rotterdamse haven een van de speerpunten van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is, werken wij mee aan dit onderzoek.

CO2-reductie van 80-95% nodig

Na de vaststelling van de Havenvisie 2030 in 2012 is er steeds meer druk komen te staan op het terugdringen van het fossiel energieverbruik en de uitstoot van CO2. Om de klimaatdoelen van Parijs te behalen (maximaal 2 graden opwarming), is drastische CO2 reductie nodig. Op termijn (in 2050) gaat het om zo’n 80-95% CO2 reductie . Een grote en complexe opgave voor het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), havenbedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Wil de haven kunnen blijven concurreren in internationaal verband dan moet het HIC fors veranderen door het energie- en grondstoffenverbruik sterk te verminderen, nieuwe proces- en energietechnieken toe te passen en fossiele grondstoffen te vervangen door duurzame grondstoffen en energiedragers.

Scenario’s 2050

Het havenbedrijf heeft het Wuppertal Instituut gevraagd  inzicht te verschaffen in mogelijke scenario’s voor decarbonisatie en de bijbehorende(strategische) opties om veranderingen in deze scenario’s te kunnen aanjagen/bewerkstelligen. Om de scenario’s te verrijken heeft het havenbedrijf verschillende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gevraagd om hun expertise. De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Hollands is een van de organisaties die deelnamen aan de expert meeting.

Resultaat

Na de zomer wordt het rapport met scenario’s gepresenteerd. Het rapport kan de basis leggen voor een aanscherping van de Havenvisie 2030 (Havenvisie 2050) door een verdere discussie over concrete instrumenten en maatregelen om de energietransitie in het HIC te stimuleren.

Actieplan versterking industriecluster Rotterdam-Moerdijk

Eerder was de NMZH ook al betrokken bij het “Actieplan versterking industriecluster Rotterdam-Moerdijk”, dat in maart 2016 verscheen. Dit actieplan heeft enerzijds concrete en specifieke optimalisatie maatregelen opgeleverd om bedrijven in het cluster te behouden en de samenwerking verder te versterken. Anderzijds zet het in op een transitiespoor, waar benutting van innovatieve technologieën op het gebied van decarbonisatie een aanbeveling is. Het onderzoek door het Wuppertal Instituut is daar een invulling van.