Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Inspectie moet duidelijk maken dat luchthaven RTHA niet boven de wet staat

Inspectie moet duidelijk maken dat luchthaven RTHA niet boven de wet staat

In het gebruiksjaar 2017 – 2018 hebben er op luchthaven Rotterdam The Hage Airport (RTHA) te veel vluchten in de richting van Schiedam plaatsgevonden waardoor hier meer geluid is geproduceerd dan toegestaan. De luchthaven maakte dit eind vorig jaar zelf al bekend en vorige week is ook de officiële handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport gepubliceerd waarin deze overschrijding is opgenomen.Volgens de luchthaven is de overschrijding te wijten aan een unieke situatie met langdurige oostenwind waardoor de richting van starten en landen lange tijd anders was dan in een gemiddeld jaar. De inspectie geeft echter aan dat deze situatie ook weer niet zo uniek was dat deze zich nooit meer voor zal doen en dat zij om herhaling te voorkomen een maatregel op wil leggen aan de luchthaven.

Wat precies de exacte inhoud van deze maatregel is, is onduidelijk. Voordat de maatregel bekend wordt gemaakt krijgt de luchthaven namelijk eerst zelf de gelegenheid om op het voornemen te reageren. De luchthaven geeft nu zelf aan beterschap te beloven door in de toekomst eerder actief te gaan sturen op het baangebruik. De de vluchten worden dan beter over de twee richtingen van de baan verdeeld en om, als dit niet voldoende zou werken, tijdig geen nieuwe slots (het recht van een vliegtuig om te landen en te vertrekken) uit te geven.

Dat de luchthaven concrete maatregelen wil nemen om toekomstige overschrijdingen te voorkomen is positief. Toch zijn er ook nog de nodige vragen of de luchthaven echt alles in het werk zal stellen om overtredingen van de wet te voorkomen. Waarom is er bijvoorbeeld dit jaar niet gekozen voor het niet uitgeven van nieuwe slots terwijl in het voorjaar al een dreigende overschrijding bekend was en het gebruiksjaar nog tot en met het najaar liep? Ook geeft de luchthaven aan dat zij, net als afgelopen jaar, weer slots zal gaan overhevelen van de winterperiode naar de zomer. Dit komt niet per se neer op een uitbreiding van het aantal vluchten, maar wel op een minder gelijke verdeling van vluchten over het jaar met een piek in de zomermaanden. Daardoor zal de dienstregeling van de luchtvaartmaatschappijen in deze periode krapper zijn met een grotere kans op vertragingen en dus geluidsoverlast in de nachtelijke uren en zal bij ongebruikelijk windrichtingen direct een veel groter aantal vluchten beïnvloed worden.

Bovendien nemen voorgenomen maatregelen richting de toekomst de negatieve gevolgen in de vorm van hinder en verstoring op omwonenden en natuur, die in het afgelopen jaar is opgetreden niet weg. Om aan de samenleving duidelijk te maken dat de grenzen die gesteld zijn aan de overlast die een luchthaven mag veroorzaken serieus genomen moeten worden, zou het dus op zijn plaats zijn wanneer de maatregel die de Inspectie Leefomgeving en Transport aan de luchthaven op wil leggen ook daadwerkelijk iets voorstelt. Vliegtuig in de lucht

Susanne KuijpersLinkedin profiel van Susanne Kuijpers
Plaatsvervangend Directeur & Regisseur ruimtelijke ordening, natuur en landschap
Telefoonnummer: 070-3040114
s.kuijpers@milieufederatie.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media