Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Natuur Rotterdamse haven in kaart gebracht

Natuur Rotterdamse haven in kaart gebracht

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de Natuurwijzer gepubliceerd. Op deze kaart zijn de natuurwaarden te zien die in het havengebied voorkomen. In de haven van Rotterdam komen verschillende beschermde planten- en diersoorten voor, die niet zomaar aangetast, gedood of verstoord mogen worden. De Natuurwijzer maakt dus inzichtelijk met welke soorten rekening gehouden moet worden bij nieuwe ontwikkelingen.

De NMZH vindt het positief dat het Havenbedrijf zelf de Natuurwijze heeft opgesteld. Behalve dat het interessant is om te zien welke natuurwaarden in het havengebied voorkomen, maakt dit het ook makkelijker om te volgen of havenontwikkelingen geen beschermde natuur aantasten. De haven kan niet los gezien worden van de omgeving waarin zij opereert. De NMZH zet zich dan ook op verschillende manieren in om te komen tot een balans tussen havenontwikkelingen en de omgeving. Hierbij gaat het onder meer om het terugdringen van schadelijke uitstoot, het verduurzamen van ruimtelijke ontwikkelingen en energie.

Bert BakkerLinkedin profiel van Bert Bakker
Adviseur Duurzame Haven en Industrie
b.bakker@milieufederatie.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media