Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Lezing over Stadsvogels

Lezing over Stadsvogels

Organisatie:Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o.

Tijd:20.00 uur

Datum:16 november 2017

Locatie:Hazerswoude Rijndijk

Adres:Chopinlaan 2 (Het Anker)

Kosten:€ 2,50 voor niet leden

Meer informatie:pr@vogelsrijnwoude.nl

Bezoek website

Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. organiseert een lezing over Stadsvogels.
Jip Louwe Kooijmans, werkzaam bij de Vogelbescherming, presenteert hoe op basis van de huidige kennis van de stad als leefgebied voor vogels de beschermingsfilosofie van Vogelbescherming Nederland wordt toegepast. Met andere woorden, wat is er de afgelopen tien jaar met behulp van het Actieplan Stadsvogels van 2006 in gang gezet, en wat kan iedereen bijdragen aan de stad als leefgebied voor vogels, nu en in de toekomst. Natuur in de stad kan erg verrassend zijn. Vogels in de stad verrassen vaak ook, mits je een beetje oplet. De stad is een gevarieerde verzameling leefgebieden voor vogels. In oude stadscentra wonen andere vogelgemeenschappen dan op bedrijventerreinen of in nieuwbouwwijken.

De wijze waarop mens het landschap vormgeeft bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Voor sommige diersoorten is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekende voorbeelden uit de vogelwereld zijn de gierzwaluw en de huismus.
Het stedelijk landschap is dynamisch en verandert soms snel, dan weer geleidelijk. Door renovatie, sloop, nieuwbouw en stadsuitbreiding past de mens de stad steeds weer aan veranderende wensen en mogelijkheden aan. Hierdoor krijgt ook het leefgebied van de stedelijke flora en fauna een ander aanzien. Soms ten gunste van een soort, maar tegenwoordig meestal niet in het voordeel van typische stadbewoners.

Jip Louwe Kooijmans –van kinds af aan gefascineerd door vogels- is beleidsmedewerker stedelijke milieus bij Vogelbescherming Nederland. Hij deed vogeltellingen en inventarisaties in binnen- en buitenland en raakte geïnteresseerd in stadsvogels toen hij ontdekte dat de vogels in zijn straat ander gedrag vertoonden dan beschreven in de boekjes.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media