Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park

Biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park

Organisatie:Groene Ideecafé - Stichting Ideewinkel

Tijd:20.00-22.00

Datum:15 januari 2018

Locatie:Scheltema

Adres:Marktsteeg 1, Leiden

Kosten:Gratis

Meer informatie:ckees.van.oijen@planet.nl; 06-272623520

Bezoek website

Informatieavond: hoe vergroten we de biodiversiteit in het Bio Science Park?

Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden het College van B&W verzocht het manifest ‘Leiden Bio Science Park: waarin ecologie en economie elkaar versterken’ te ondersteunen. De gemeente heeft vervolgens het project Biodivers Bio Science Park opgezet. De projectgroep waarin natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en instellingen vertegenwoordigd zijn brengt in april advies uit aan de gemeente over een biodivers Bio Science Park.
Vier werkgroepen hebben de nu aanwezige flora en fauna in beeld gebracht, de kansen om de biodiversiteit te versterken verkend, en wat bedrijven daaraan op hun terrein of met hun gebouw zelf kunnen doen. Ook is gekeken of meer biodiversiteit risico’s met zich meebrengen voor besmetting van de cleanrooms (die zo’n 30% van de bedrijven op het LBSP hebben) en hoe daar op ingespeeld kan worden, en naar communicatie over en draagvlak voor biodiversiteit in het park. Tijdens de informatieavond op 15 januari zullen de vier werkgroepen hun deeladviezen presenteren; inbreng van de aanwezigen zal zo mogelijk nog worden meegenomen in het uiteindelijke advies van het project.
Programma maandagavond 15 januari 2018
19.30 Zaal open en inloop

20.00 Opening: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé
20.05 Inleiding: Henri van Middelaar, projectleider gemeente Leiden
20.15 Werkgroep Groen en watergangen: Marco Roos, Naturalis
20.30 Werkgroep Natuur-inclusief bouwen: Bianca van der Voorn, Universiteit Leiden, Expertisecentrum Vastgoed
20.45 Werkgroep Relatie bedrijfsvoering en biodiversiteit: Rein Strijker, Vitalnext, Leiden
21.00 Werkgroep Communicatie en draagvlak: Lucien Geelhoed, Leiden Marketing

21.15 Pauze

21.30 Slotdiscussie over de verankering van de adviezen in het project:
– Inhoudelijk: Toetsing aan doelen van het Manifest;
– Praktisch: Beheer, monitoring, financiering, e.d.

21.55 Afronding en napraten bij een drankje

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media