Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Natuur & landschap

Natuur & landschap

De NMZH wil werken aan een gezonde natuur met grotere natuurgebieden die minder kwetsbaar zijn voor de omgeving en milieu-invloeden en met slimme verbindingen tussen die gebieden. Zuid-Holland kent een verrassend grote variëteit aan mooie landschappen en natuurgebieden, maar de natuur- en milieukwaliteit staat voortdurend onder druk door verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw en uitbreiding van het wegennet. Een aantal basisvoorwaarden voor de natuur is niet op orde: lage waterpeilen zorgen voor verdroging, emissies uit verkeer, industrie en landbouw veroorzaken verzuring en vermesting, bestrijdingsmiddelen en monoculturen bedreigen bijen, vlinders en weidevogels.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media