Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Roeken

Tag: Roeken

28 maart 2017Roek in Zuid-Holland veel zeldzamer dan gedacht

De roek is geen alledaagse verschijning in Zuid-Holland. De vogel uit de kraaienfamilie blijkt echter nog zeldzamer dan tot nu toe werd aangenomen. Uit gegevens van Sovon blijkt dat er slechts 850 broedparen zijn in Zuid-Holland in plaats van 2.000. Desondanks wil de provincie Zuid-Holland het afschieten van roeken toestaan om schade aan de landbouw tegen te gaan. Samen met lokale natuurorganisaties, tekende de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) eerder al beroep aan tegen de ontheffing voor het doden van roeken.

18 januari 2017Voorlopig geen afschot van roeken in Zuid-Holland

Er zullen voorlopig geen roeken worden afgeschoten in Zuid-Holland. Dit is de meest recente ontwikkeling in de procedure die de Natuur en Milieufederatie (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties in 2016 aanspande tegen een door de provincie verleende ontheffing aan de faunabeheereenheid (FBE) voor het doden van roeken. De NMZH is hier blij mee en hoopt dat de juridische procedure binnenkort ook tot een definitieve afronding zal komen en de rechter het afschot van roeken structureel zal verbieden door een vernietiging van de ontheffing.

15 december 2016NMZH vraagt voorlopige voorziening aan voor ontheffing afschot roeken

De NMZH heeft samen met lokale natuurorganisaties beroep aangetekend tegen de ontheffing  van de provincie Zuid-Holland voor het doden van  roeken. Op 16 december 2016 zou er bij de rechtbank een zitting over dit beroep plaatsvinden. Echter, twee dagen voor de zitting diende de provincie een verzoek in om de beroepsprocedure aan te houden tot maart 2017 en de zitting dus af te blazen. De reden die de provincie hiervoor heeft gegeven is dat zij op basis van recente informatie de Faunabeheereenheid nader onderzoek willen laten uitvoeren.

13 december 2016Blog: Roek vogelvrij in Zuid-Holland

De achteruitgang van het aantal roeken in Zuid-Holland gaat veel harder dan in andere provincies. Ondanks dat de roek beschermd is onder de Flora- en faunawet heeft de minister de roek geplaatst op de provinciale vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. De provincie Zuid-Holland heeft op basis hiervan in een provinciale vrijstellingsverordening geregeld dat grondgebruikers roeken mogen (laten) verjagen ter voorkoming van schade aan de landbouw. De Faunabeheereenheid heeft ook een ontheffing voor het afschot van roeken aangevraagd ter voorkoming van landbouwschade. De ontheffing is onlangs verleend.

29 september 2016Blog – Faunabeheer in Zuid-Holland?

In 2016 is de NMZH meer dan in voorgaande jaren in beroep gegaan tegen  ontheffingen voor het afschot van dieren, vooral van vogels. Het grote aantal ontheffingen dat werd afgegeven in het kader van het nieuwe faunabeheerplan was voor ons reden om nog eens preciezer te kijken naar  de aanleiding en de inhoud van de vele ontheffingen. De NMZH wil graag zo vroegtijdig mogelijk meedenken om onnodige procedures te voorkomen en dat geldt natuurlijk ook voor het faunabeheer in Zuid-Holland.

30 augustus 2016Afschot brengt roeken verder in gevaar

In het kader van de juridische procedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen tientallen lokale organisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing voor het afschieten van roeken, schuift zij twee rapporten naar voren die aantonen dat de aantallen roeken al achteruit gaan en dat afschot deze achteruitgang nog groter maakt. De provincie Zuid-Holland wil het afschieten van roeken toestaan omdat zij schade aan kunnen richten aan landbouwgewassen.

31 mei 2016Ruim vijftien organisaties naar Raad van State vanwege afschot roeken in Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met vijftien lokale en regionale natuurorganisaties beroep aangetekend tegen het afschot van roeken in Zuid-Holland. De provincie heeft een ontheffing verleend aan jagers voor het doden van roeken omdat deze vogels schade aan kunnen richten aan gewassen zoals appels, peren en mais.

17 december 2015Massaal bezwaar tegen doden van vogels in Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met tientallen lokale natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de ontheffingen die de provincie Zuid-Holland wil verlenen voor het afschieten van ganzen, smienten, eksters en roeken. De provincie wil door het toestaan van het afschieten van deze vogelsoorten de schade aan gewassen terugdringen. De organisaties vinden echter dat de mogelijkheden die jagers krijgen voor afschot veel te ver gaan.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media