Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Faunabeheer

Tag: Faunabeheer

14 augustus 2017Schaarse roeken niet schieten, maar beschermen

Op dinsdag 15 augustus 2017 buigt de rechter zich over de beroepsprocedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met vijftien lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschot van roeken. De provincie wil het schieten van roeken toestaan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen.

07 augustus 2017Rechter buigt zich over beroep NMZH tegen afschot ganzen

Op dinsdag 8 augustus vindt bij de Rechtbank Den Haag de zitting plaats over een beroep dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden van zomerganzen.

07 juni 2017Nieuwe Faunabeheerplannen in Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

Op woensdag 14 juni bespreekt de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling de nieuwe Faunabeheerplannen. Vervolgens adviseert de commissie de gedeputeerde over het al dan niet goedkeuren van de Faunabeheerplannen. In een brief aan de commissie vraagt de NMZH de aandacht voor de ekster, de roek, de wilde eend en de houtduif. Soorten die juist beschermd zouden moeten worden in plaats van gedood. Ook benadrukt de organisatie dat de schade die veroorzaakt wordt door deze dieren relatief zeer beperkt is, waardoor het vergoeden van de veroorzaakte schade meer voor de hand ligt.

24 mei 2017Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt bezwaar tegen vergassen ganzen

De provincie Zuid-Holland heeft de Faunabeheereenheid opdracht gegeven om diverse ganzensoorten die in de provincie broeden te vergassen. Hiermee moeten de ganzenpopulaties verkleind worden om zo de schade aan de landbouw terug te dringen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft, samen met elf lokale natuurorganisaties, bezwaar gemaakt tegen de opdracht. De natuurorganisaties vrezen dat het vergassen van de ganzen andere dieren teveel verstoort, vooral wanneer dit in beschermde natuurgebieden gebeurt. Ook vinden zij dat er te weinig voorwaarden gesteld zijn om het dierenleed tot een minimum te beperken.

20 april 2017Hoger beroep tegen uitspraak over ontheffing afschot winterganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaat samen met een aantal lokale natuurorganisaties in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de procedure tegen de ontheffing voor het afschot van winterganzen (kolganzen en grauwe ganzen).

28 maart 2017Roek in Zuid-Holland veel zeldzamer dan gedacht

De roek is geen alledaagse verschijning in Zuid-Holland. De vogel uit de kraaienfamilie blijkt echter nog zeldzamer dan tot nu toe werd aangenomen. Uit gegevens van Sovon blijkt dat er slechts 850 broedparen zijn in Zuid-Holland in plaats van 2.000. Desondanks wil de provincie Zuid-Holland het afschieten van roeken toestaan om schade aan de landbouw tegen te gaan. Samen met lokale natuurorganisaties, tekende de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) eerder al beroep aan tegen de ontheffing voor het doden van roeken.

16 februari 2017Ontheffing afschot winterganzen Zuid-Holland niet acceptabel

Vandaag vond de zitting plaats van het beroep dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  gaat samen met veertien andere natuurorganisaties aantekende tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan jagers voor het doden van winterganzen. De natuurorganisaties vinden dat de provincie jagers teveel mogelijkheden geeft voor het schieten van kolganzen en grauwe ganzen in de winterperiode. 

18 januari 2017Voorlopig geen afschot van roeken in Zuid-Holland

Er zullen voorlopig geen roeken worden afgeschoten in Zuid-Holland. Dit is de meest recente ontwikkeling in de procedure die de Natuur en Milieufederatie (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties in 2016 aanspande tegen een door de provincie verleende ontheffing aan de faunabeheereenheid (FBE) voor het doden van roeken. De NMZH is hier blij mee en hoopt dat de juridische procedure binnenkort ook tot een definitieve afronding zal komen en de rechter het afschot van roeken structureel zal verbieden door een vernietiging van de ontheffing.

15 december 2016NMZH vraagt voorlopige voorziening aan voor ontheffing afschot roeken

De NMZH heeft samen met lokale natuurorganisaties beroep aangetekend tegen de ontheffing  van de provincie Zuid-Holland voor het doden van  roeken. Op 16 december 2016 zou er bij de rechtbank een zitting over dit beroep plaatsvinden. Echter, twee dagen voor de zitting diende de provincie een verzoek in om de beroepsprocedure aan te houden tot maart 2017 en de zitting dus af te blazen. De reden die de provincie hiervoor heeft gegeven is dat zij op basis van recente informatie de Faunabeheereenheid nader onderzoek willen laten uitvoeren.

Pagina 1 van 3123
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media