Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
A13/A16

Tag: A13a16

15 mei 2017Beroep A13/A16 bij Raad van State: verslag

Op 11 mei vond de zitting plaats over het beroep van de NMZH, mede ondertekend door een groot aantal omwonenden, tegen het Tracébesluit van de A16 Rotterdam bij de Raad van State. Het grote aantal beroepen namens het nog veel grotere aantal appelanten maakt duidelijk dat er veel verzet is tegen deze weg.

09 mei 2017Raad van State buigt zich over beroep tegen aanleg snelweg A13/A16 bij Rotterdam

Op 11 en 12 mei 2017 vindt de zitting plaats bij de Raad van State over de beroepen die zijn ingediend tegen de plannen om de snelweg A13/A16 bij Rotterdam aan te leggen. Eén van de ingediende beroepen is afkomstig van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met een groot aantal omwonenden. Zij zijn van mening dat het besluit om de weg aan te leggen op een onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zo is gerekend met achterhaalde cijfers over de verkeersontwikkeling en is onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de aanleg van de weg.

05 november 2015Natuur- en bewonersorganisaties dienen zienswijze in op Ontwerp-Tracébesluit A13/A16

De plannen voor de A13/A16 zijn gebaseerd op verouderde gegevens over de verkeersontwikkeling, alternatieven zijn onvoldoende onderzocht en de nieuwe snelweg zorgt niet voor een verbetering van de leefomgeving.

15 oktober 2015Ontwerp tracébesluiten Blankenburgtunnel en A13/A16 ter inzage

Onlangs zijn de Ontwerp-Tracébesluiten (OTB) van de Blankenburgtunnel en de A13/A16 ter inzage gelegd. Met het geven van een reactie door het indienen van een zienswijze bestaat een laatste kans om nog iets aan de plannen voor de aanleg van deze twee snelwegen te veranderen.

26 augustus 2015Kansen betere inpassing A13/A16 dreigen gemist te worden

In september besluiten de gemeenten Lansingerland en Rotterdam over de inpassing van de A13/A16. Eerder werd het plan al verbeterd naar aanleiding van een aantal voorwaarden die de gemeentenraden verbonden aan instemming met de A13/A16. Maar de inpassing kan en moet nog veel beter.

02 februari 2015Voorstellen van omwonenden A13/A16 kunnen leefomgeving verbeteren

De A13/A16 moet de bereikbaarheid én de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, zo vermeldt de doelstelling van dit project. In hoeverre de huidige plannen en ontwerpen voor de aanleg van de weg een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving is echter nog onbekend.

06 januari 2015Duidelijk inzicht in milieueffecten A13/A16 van belang voor afspraken over maatregelen

In een brief aan de gemeenteraad van Lansingerland benadrukt de NMZH het belang van duidelijk inzicht in de milieueffecten van de A13/A16 en de onzekerheden die deze cijfers kennen.

29 september 2014NMZH bezorgd over opeenstapeling milieueffecten ontwikkelingsplannen noordkant Rotterdam

Op dit moment zijn er diverse plannen voor grote, nieuwe ontwikkelingen aan de noordkant van Rotterdam. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakt zich zorgen over de effecten op de leefomgeving van al deze plannen samen.

02 juli 2014Midden-Delfland: landschappelijke parel onder grote druk

Onder deze titel heeft de NMZH samen met Natuurmonumenten en de Midden-Delfland Vereniging op het Metropool Forum 2014 een presentatie gehouden.

Pagina 1 van 212
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media