Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
14 maart 2017Advies van onafhankelijk verkenner over toekomst luchthaven biedt kansen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is op hoofdlijnen positief over het advies dat Joost Schrijnen heeft opgesteld over het te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).  Met name het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het niet verder verruimen van de geluidsruimte worden door de NMZH ondersteund. Wel adviseert de organisatie extra onderzoek te doen naar de effecten van het uitplaatsen van het helikopterverkeer naar een alternatieve locatie  omdat deze nu nog onvoldoende te overzien zijn.

14 maart 2017Vacature Regisseur Energietransitie en Circulaire Economie

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een Regisseur Energietransitie en Circulaire Economie voor 24 uur. Ben jij initiatiefrijk, ondernemend en heb je kennis van biobased chemie en de Rotterdamse haven? Reageer dan op de vacature!

13 maart 2017Hulp voor weidevogels bij Zoetermeer

Wethouder Robin Paalvast en Wilfried van den Meerendonk van de vogelwerkgroep Zoetermeer hebben op een prachtige ochtend op vrijdag 10 maart het nieuwe ‘gruttolandje’ officieel geopend. Dit is een speciaal voor de weidevogels ontworpen plasdras gebied in het Buytenpark ten westen van Zoetermeer.

09 maart 2017Nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer nog onvoldoende om weidevogels te redden

De brief die wij samen met het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en IVN op 15 februari hebben gestuurd naar Provinciale Staten van Zuid-Holland roept veel reacties en een aantal vragen op. Graag lichten wij daarom een en ander toe. 

02 maart 2017Natuurorganisaties reageren op invoeringswet Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. De Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving via zogeheten overgangsrecht. Over deze Invoeringswet heeft een consultatie plaatsgevonden waarop  de Natuur en Milieufederaties, samen met een aantal andere organisaties hebben gereageerd. In hun reactie laten de organisaties weten dat sommige punten uit het voorstel niet leiden tot minder administratieve lasten maar tot meer onduidelijkheid.

28 februari 2017Blog: Nu komt het aan op het echte werk

Afgelopen dinsdag is in de Haagse Sociëteit De Witte het Kustpact door 59 partijen ondertekend. Private en publieke partijen onder leiding van minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) spreken af om de Nederlandse kust beter te beschermen en met respect voor de aanwezige natuur en landschapswaarden verder te ontwikkelen.

28 februari 2017Verhuurdersheffing belemmert investeringen in energiebesparing

Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.

22 februari 2017NMZH wil einde aan carbid schieten in stiltegebied Voornes Duin

Het schieten van carbid in Natura 2000 en stiltegebied Voornes Duin is onacceptabel. Het is in strijd met het provinciale beleid en met de Wet Natuurbescherming. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de KNNV afdeling Voorne, ‘t Pesthuys en de Vereniging Verontruste Burgers Voorne roepen daarom de leden van de Provinciale Staten op geen vergunning meer af te geven voor het afschieten van carbid met oudjaar.

21 februari 2017Nationaal kustpact ondertekend

Onder leiding van Minister Schultz van Haegen (I&M) zetten provincies en kustgemeenten vandaag hun handtekening onder een nationaal kustpact. In het kustpact staan afspraken over het beschermen van de kwaliteiten van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

Pagina 5 van 84«34567102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media