Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
15 juni 2017Veel belangstelling voor cursus Natuurbescherming

Op maandag 12 juni organiseerden het Hoekschewaards Landschap en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een cursus over de Wet Natuurbescherming. Zo’n dertig geïnteresseerden kregen uitleg van cursusleider Lex de Savornin Lohman over de wet, waarin vanaf 1 januari de Flora en Faunawet en de Boswet zijn ondergebracht.

14 juni 2017Commissie Openbare Ruimte positief over Brouwerseiland

Als het aan de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland ligt, wordt het project Brouwerseiland werkelijkheid. Dat bleek maandagavond in de Commissie Openbare Ruimte. In de commissie werd duidelijk dat vijf van de negen partijen voor zijn. Leefbaar Schouwen-Duiveland, SGP, VVD, ChristenUnie en CDA stemmen op 29 juni waarschijnlijk voor. D66, PvdA, SP en Alert! zijn tegen het plan. 

08 juni 2017Vertraging voor aanleg Blankenburgtunnel

De uitspraak van de Raad van State over de Blankenburgtunnel is uitgesteld tot halverwege 2018. Reden is dat het Europese Hof eerst moet beslissen over de toegestane omvang van stikstofuitstoot van de auto’s op deze nieuwe weg zonder dat dit schadelijk voor de natuur is.

07 juni 2017Nieuwe Faunabeheerplannen in Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

Op woensdag 14 juni bespreekt de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling de nieuwe Faunabeheerplannen. Vervolgens adviseert de commissie de gedeputeerde over het al dan niet goedkeuren van de Faunabeheerplannen. In een brief aan de commissie vraagt de NMZH de aandacht voor de ekster, de roek, de wilde eend en de houtduif. Soorten die juist beschermd zouden moeten worden in plaats van gedood. Ook benadrukt de organisatie dat de schade die veroorzaakt wordt door deze dieren relatief zeer beperkt is, waardoor het vergoeden van de veroorzaakte schade meer voor de hand ligt.

01 juni 2017Brouwerseiland? Beter ten halve gekeerd!

Binnenkort besluit de gemeenteraad van Schouwen Duivenland over de mogelijke aanleg van Brouwerseiland. Dit besluit heeft verstrekkende gevolgen voor het karakter en de toekomst van Schouwen-Duiveland, van de Grevelingen en van de hele Zeeuwse kust. In een open brief die vandaag in de Zeeuwse kranten is gepubliceerd zetten zes natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de nadelen en risico’s van Brouwerseiland nog een keer op een rij. Vanavond wordt de brief samen met 19.000 mensen handtekeningen van de petitie Stop Brouwerseiland aangeboden aan de gemeenteraad.

31 mei 2017Nieuwsbrief verzonden

Zojuist hebben we onze nieuwsbrief weer verzonden. Je kunt hem hier online lezen. Wil je de nieuwsbrief iedere maand in je inbox ontvangen? Meld je dan aan als abonnee!

30 mei 2017Blog: Meten is weten?

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland een fors overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur en uiteindelijk ook voor de mens. Om het stikstofoverschot structureel terug te dringen hebben het Rijk en de provincie de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bedacht. Een ingewikkeld en weinig transparant PAS-rekenmodel genaamd AERIUS moet de overheid de komende jaren houvast geven om wel of geen milieugebruiksruimte te vergunnen.

24 mei 2017Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt bezwaar tegen vergassen ganzen

De provincie Zuid-Holland heeft de Faunabeheereenheid opdracht gegeven om diverse ganzensoorten die in de provincie broeden te vergassen. Hiermee moeten de ganzenpopulaties verkleind worden om zo de schade aan de landbouw terug te dringen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft, samen met elf lokale natuurorganisaties, bezwaar gemaakt tegen de opdracht. De natuurorganisaties vrezen dat het vergassen van de ganzen andere dieren teveel verstoort, vooral wanneer dit in beschermde natuurgebieden gebeurt. Ook vinden zij dat er te weinig voorwaarden gesteld zijn om het dierenleed tot een minimum te beperken.

18 mei 2017Bekendheid landschapstafels is nog beperkt

Sinds een paar jaar heeft de provincie Zuid-Holland de uitvoering van haar ambities op het gebied van groen georganiseerd via de landschapstafels. In de landschapstafels wordt samengewerkt in gebieden via meerjarige afspraken tussen overheden, agrariërs, terreinbeherende organisaties, particulieren en bedrijven. Maatschappelijke organisaties en burgers met initiatieven worden van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) onderzocht in hoeverre zij bekend zijn met de landschapstafels. Die bekendheid blijkt gering: bijna 60% van de respondenten is niet bekend met de landschapstafels.

Pagina 4 van 87«23456102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media