Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
26 april 2017Nieuw weidevogelseizoen in volle gang

Het nieuwe weidevogelseizoen is inmiddels al weer in volle gang. Op 9 maart werd het eerste Kievitsei gevonden in het land, een dag later was het de beurt aan het eerste ei in Zuid-Holland. En inmiddels zijn de eerste nesten ook al weer uitgekomen en lopen er jonge vogels rond in de weidevogelgebieden in Zuid-Holland. De grote vraag die ons allemaal nu bezig houdt is, of het nu wel gaat lukken om genoeg van deze jonge vogels groot te laten worden.

25 april 2017Blog: Integrale gebiedsontwikkeling, een aanpak die zijn nut heeft bewezen

Met het programma Ruimte voor de Rivier is geïnvesteerd in een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling hebben onze rivieren de noodzakelijke ruimte gekregen om hogere rivierwaterstanden op te vangen. De integrale gebiedsontwikkeling in de Noordwaard bij Werkendam is hiervan een prachtig voorbeeld.

25 april 2017NMZH in hoofdlijnen positief over herziene Visie Ruimte en Milieu

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt het streven van de provincie Zuid-Holland om meer windenergie te realiseren. Dat is in hoofdlijnen de inspraakreactie op de herziene Visie Ruimte en Milieu VRM, die de NMZH vandaag verzond. Wel moet voor enkele voorgestelde windlocaties nog goed worden gekeken naar een goede inpassing met natuur en leefomgeving.

20 april 2017Hoger beroep tegen uitspraak over ontheffing afschot winterganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaat samen met een aantal lokale natuurorganisaties in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de procedure tegen de ontheffing voor het afschot van winterganzen (kolganzen en grauwe ganzen).

13 april 2017Geen carbidschieten in Natura 2000 gebied Voornes Duin

De Gemeente Westvoorne gaat op zoek naar een andere locatie voor het carbidschieten op oudejaarsdag. Eerder vond het carbidschieten plaats in het Natura 2000 gebied in Voornes Duin. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vond dit onacceptabel en drong bi de gemeente en provincie aan op het vinden van een alternatieve. Met succes!

13 april 2017NMZH onderzoekt bekendheid landschapstafels

Graag nodigen wij u uit om mee te doen aan de Groene Peiler,  het online onderzoek van de Natuur en Milieufederaties. Het onderwerp van deze groene peiler is de bekendheid van de landschapstafels in Zuid-Holland. 

12 april 2017Economische effecten Brouwerseiland te rooskleurig voorgesteld

De voorgestelde positieve economische effecten van Brouwerseiland blijken minder rooskleurig uit te vallen dan de projectontwikkelaar eerder naar buiten bracht. Veel aannames zijn van een wel érg zonnige kant bezien.Zo blijkt de structurele werkgelegenheid bij meer realistische aannames over de bezettingsgraad van de recreatiewoningen geen 515 banen op te leveren maar slechts 80. Ook zouden de jaarlijkse bestedingen door gebruikers van Brouwerseiland geen 38 miljoen maar 24 miljoen bedragen.

12 april 2017100 Miljoen nodig voor nationale parken

Negen maatschappelijke organisaties roepen het parlement en het toekomstige kabinet op om structureel steun te geven voor de nationale parken van Nederland. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, ANWB, Natuurmonumenten, Landschappen NL, instituut voor natuureducatie IVN en werkgeversorganisatie VNO/NCW, vragen 100 miljoen.

30 maart 2017Blog: Klimaatakkoord Parijs eist ambitieuze aanpak

Greenpeace heeft het Duitse New Climate Institute gevraagd de globale ambitie van het klimaatakkoord voor Nederland te vertalen naar toepasbare, concrete en sectorspecifieke doelen. Welke bijdrage moet Nederland gaan leveren om te zorgen dat de opwarming van de aarde ver onder de 2˚C blijft met als streven een opwarming van maximaal 1.5˚C? Welke transitiepaden moet Nederland, maar ook Zuid-Holland dan in slaan en hoe ziet de opgave er dan uit?

Pagina 3 van 8412345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media