Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
15 mei 2017Beroep A13/A16 bij Raad van State: verslag

Op 11 mei vond de zitting plaats over het beroep van de NMZH, mede ondertekend door een groot aantal omwonenden, tegen het Tracébesluit van de A16 Rotterdam bij de Raad van State. Het grote aantal beroepen namens het nog veel grotere aantal appelanten maakt duidelijk dat er veel verzet is tegen deze weg.

11 mei 2017Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

Vandaag is in Den Haag de Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. De Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. In het bijzijn vanStaatssecretaris Dijksmavan Infrastructuur en Milieu hebben 18 deelnemende partijen, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hun handtekening gezet onder de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt.

10 mei 2017Op naar een goed plan voor de weidevogels

Kruidenrijk grasland, dat is wat we nodig hebben! Dat was het onderwerp van de informatieve bijeenkomst over de toekomst voor de boerenlandvogels die op woensdagmiddag 10 mei plaatsvond met leden van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. Op de bijeenkomst presenteerden de Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap hun visie op een gezamenlijk verbeterplan voor de boerenlandvogels waar in de komende maanden door de provincie aan gewerkt zal worden. Voor de uitvoering van dit verbeterplan komt straks 3,5 miljoen euro aan extra geld ter beschikking.

09 mei 2017Raad van State buigt zich over beroep tegen aanleg snelweg A13/A16 bij Rotterdam

Op 11 en 12 mei 2017 vindt de zitting plaats bij de Raad van State over de beroepen die zijn ingediend tegen de plannen om de snelweg A13/A16 bij Rotterdam aan te leggen. Eén van de ingediende beroepen is afkomstig van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met een groot aantal omwonenden. Zij zijn van mening dat het besluit om de weg aan te leggen op een onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zo is gerekend met achterhaalde cijfers over de verkeersontwikkeling en is onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de aanleg van de weg.

09 mei 2017Argumenten voor aanleg Brouwerseiland deugen niet

De Zeeuwse Kust verdient beter!

Het plan voor de aanleg van Brouwerseiland is op veel punten slecht onderbouwd, eenzijdig beargumenteerd, levert risico’s voor de recreatie-economie en brengt schade aan natuur en landschap. Ook blokkeert het de mogelijkheden voor de aanleg van een noodzakelijk doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Dat blijkt uit de zienswijze die de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties* vandaag hebben ingediend bij de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

04 mei 2017Hartenkreet van 12 grote groene organisaties

Vorige week publiceerden partijcommissies van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hun wensen voor de groene paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. ‘Duurzaam is de toekomst’ laat zien dat het gevoel van urgentie breed gedeeld wordt. En dat is hard nodig. Het is lang geleden dat de druk op formerende partijen zo groot was om zorg voor klimaat, onze natuur en leefomgeving bloedserieus te nemen. Niets staat het nieuwe Kabinet nu nog in de weg om hierin mee te gaan. Als natuurorganisaties doen wij ook een dringend beroep op de partijen om dit commitment aan te gaan.

26 april 2017Nieuw weidevogelseizoen in volle gang

Het nieuwe weidevogelseizoen is inmiddels al weer in volle gang. Op 9 maart werd het eerste Kievitsei gevonden in het land, een dag later was het de beurt aan het eerste ei in Zuid-Holland. En inmiddels zijn de eerste nesten ook al weer uitgekomen en lopen er jonge vogels rond in de weidevogelgebieden in Zuid-Holland. De grote vraag die ons allemaal nu bezig houdt is, of het nu wel gaat lukken om genoeg van deze jonge vogels groot te laten worden.

25 april 2017Blog: Integrale gebiedsontwikkeling, een aanpak die zijn nut heeft bewezen

Met het programma Ruimte voor de Rivier is geïnvesteerd in een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling hebben onze rivieren de noodzakelijke ruimte gekregen om hogere rivierwaterstanden op te vangen. De integrale gebiedsontwikkeling in de Noordwaard bij Werkendam is hiervan een prachtig voorbeeld.

25 april 2017NMZH in hoofdlijnen positief over herziene Visie Ruimte en Milieu

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt het streven van de provincie Zuid-Holland om meer windenergie te realiseren. Dat is in hoofdlijnen de inspraakreactie op de herziene Visie Ruimte en Milieu VRM, die de NMZH vandaag verzond. Wel moet voor enkele voorgestelde windlocaties nog goed worden gekeken naar een goede inpassing met natuur en leefomgeving.

Pagina 3 van 8512345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media