Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
27 juli 2017Blog: Realisatie Buijtenland van Rhoon een forse stap dichterbij

Vorig jaar constateerden wij dat na 10 jaar en drie bemiddelingsrondes de realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied Buijtenland van Rhoon verder weg was dan ooit. Maar nu een jaar later is het roer om. Er is veel gebeurd en er zijn mooie stappen gezet op weg naar de realisatie van dit 600 ha grote nieuwe natuur- en recreatiegebied.

27 juli 2017Onrust in Dordrecht over hoge concentraties GenX in directe leefomgeving

Recente onderzoeken door toxicologen van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam geven aan dat in een omtrek van 1 kilometer rond het in Dordrecht gevestigde chemisch bedrijf Chemours, de belangrijkste productielocatie voor fluoropolymers (kunststoffen) in Europa, hoge concentraties zijn aangetroffen van het mogelijk kankerverwekkende GenX op planten en grassen. Ook de in het verleden gebruikte PFOA blijkt op planten en bomen veel meer voor te komen dan werd aangenomen.

26 juli 2017Verbeteringen ontwerpregelgeving Omgevingswet nodig

In een brief aan de Raad van State pleiten diverse samenwerkende natuur- en milieuorganisaties* voor verbeteringen van de  ontwerpbesluiten op grond van de Omgevingswet, en de ontwerpen van de Invoeringswet en de Aanvullingswet natuur. De Raad van State is gevraagd om advies uit te brengen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu over deze ontwerpregelgeving. 

11 juli 2017Natuurorganisaties in beroep tegen strandhuisjes Kijkduin

Zes natuurorganisaties* hebben beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de vergunningen die de gemeente Den Haag heeft verleend voor 35 strandhuisjes bij Kijkduin. De organisaties geven in hun beroep aan dat de strandhuisjes in strijd zijn met het beleid van de gemeente Den Haag en met de Verordening Ruimte van de Provincie Zuid-Holland. De organisaties vinden dat de strandhuisjes niet op dit strand bij de Zandmotor thuis horen omdat juist de rust hier centraal staat.

03 juli 2017Bijeenkomst – Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?

Hoe verenigen we de urgentie van de energietransitie met de belangen van natuur, landschap en een gezond leefmilieu? De twaalf Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu organiseren een serie bijeenkomsten om oplossingen te zoeken. Er wordt geleerd van concrete ervaringen en vragen komen aan de orde als: hoe creëren we een goed proces om tot breed geaccepteerde locatiekeuzes te komen? Wat is een goed afwegingskader voor natuurbelangen?

29 juni 2017Blog: Berkheide, duinparel langs de Hollandse Kust

Zuid-Holland heeft mooie plekjes, vaak vergeten of niet bekend bij het grote publiek. Jaarlijks maken wij een excursie met een deel van onze achterban verenigd in de Raad van Aangesloten Organisaties naar dit soort plekken in onze provincie. Dit jaar waren wij op excursie in Berkheide. Ben ter Haar, jarenlang betrokken bij de werkgroep Berkheide en oud- voorzitter van de Stichting Duinbehoud, had deze excursie voorbereid. Naast een leuk moment met een zonnetje en genieten van wat de natuur te bieden heeft, ook een moment om te netwerken en beter kennis te maken met het gebied en de betrokken actieve vrijwilligers.

28 juni 2017Natuurorganisaties roepen op tot uitstel besluit Brouwerseiland

De Natuur en Milieufederaties van Zeeland en Zuid-Holland dringen er bij de gemeenteraad van Schouwen-Duivenland op aan aanstaande donderdag nog geen besluit te nemen over het ontwerpbestemmingsplan voor Brouwerseiland. Volgens de zes organisaties* kan de gemeente geen zorgvuldig besluit nemen omdat eerst een aantal andere zaken onderzocht moeten worden.

26 juni 2017Handreiking voor een groen en duurzaam verkiezingsprogramma

Op 21 maart 2018 vinden weer de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Uit de uitslagen van de landelijke verkiezingen blijkt dat duurzaamheid voor steeds meer inwoners een belangrijke rol speelt bij het uitbrengen van hun stem. Te verwachten is dat thema’s als duurzame energie, een circulaire economie en meer groen en biodiversiteit ook op lokaal niveau centraal zullen staan. Belangrijke thema’s dus om op te nemen in het verkiezingsprogramma! Om gemeenten alvast op weg te helpen, hebben wij een handreiking gemaakt met daarin drie maatregelen binnen drie groene en duurzame thema’s die gemeenten kunnen gebruiken in het verkiezingsprogramma.

22 juni 2017Zuid-Holland haalt doelstelling wind op land waarschijnlijk niet

Het is onwaarschijnlijk dat de provincie Zuid-Holland er in slaagt om in 2020 voldoende wind op land te realiseren. Van de doelstelling die in het Energieakkoord bepaald is, heeft de provincie aan het eind van 2016 ongeveer de helft gerealiseerd. Dat schrijft de RVO in de Monitor Wind op Land 2016.

Pagina 3 van 8712345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media