Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
28 juni 2016Natuur en Milieufederaties werken samen aan natuurinclusieve landbouw

Vorige week heeft het Algemeen Bestuur van de Natuur en Milieufederaties groen licht gegeven voor de voorbereiding van een structurele landelijke samenwerking voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in het Nederlandse weidelandschap.

13 juni 2016Expert meeting over de zorg voor natuur in het boerenland

Op welke manier kunnen boeren, agrarische collectieven en andere partijen in het boerenland nu het beste zorgen voor de natuur in het boerenland? Dat was de centrale vraag die was voorgelegd aan deskundigen van een tiental vooraanstaande kennisorganisaties uit het land, op de eerste expert meeting over natuur in het boerenland.

11 juni 2016Onderzoek: bebouwing Noordzeekust loopt uit de hand

Onderzoek van Natuurmonumenten bevestigt dat de bebouwing aan de Nederlandse Noordzeekust uit de hand loopt. De afgelopen drie jaar zijn 1.866 villa’s, appartementen, strandhuizen, hotelkamers en jachtligplaatsen gebouwd tussen Cadzand en Den Helder. Toekomstige plannen komen neer op 6.277 objecten, een verdrievoudiging.

09 juni 2016Realisatie windenergie De Balij vereist zorgvuldigheid

Op 8 juni vond de commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten plaats. Op de agenda stond onder andere De Balij als mogelijke locatie voor windmolens. Een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt, gezien het grote aantal belangstellenden en insprekers. Ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland sprak in.

07 juni 2016NMZH bezorgd over kwaliteit kuikenland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt zich zorgen over de kwaliteit van het kuikenland in Zuid-Holland. In de meeste gebieden wordt geprobeerd het kuikenland te beheren, maar er worden nog maar weinig kuikens gezien. Door het vroege voorjaar raakt het kuikenland al snel begroeid met een dicht pakket gras, waardoor de kuikens er niet in terecht kunnen. Vaak is het grasland ook niet heel bloemrijk en insectenrijk waardoor er weinig voedsel te vinden is voor de kuikens.

02 juni 2016Ontheffing doden zomerganzen Zuid-Holland gaat te ver

De ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan de jagers voor het doden van zomerganzen en vernielen van nesten en eieren gaat te ver. De kans dat ook trekganzen afgeschoten worden is groot. Ook dreigen de broedplaatsen van beschermde weidevogels verstoord te worden.  Vandaag maakte de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) haar bezwaren kenbaar bij de provinciale bezwarencommissie.

31 mei 2016NMZH verkent CO2-transport West Nederland

Sinds 2003 wordt vanuit de Rotterdamse haven via een OCAP-leiding zuivere CO2 geleverd aan de glastuinbouw in het Westland, om plantengroei te bevorderen. Levering door aparte warmte-krachtcentrales is dan niet nodig. Een groot aantal partijen wil dit uitbreiden en de Rotterdamse en Amsterdamse haven met deze leiding verbinden en bedrijven die CO2 kunnen hergebruiken op deze leiding aansluiten.

31 mei 2016Blog: Buijtenland van Rhoon, verder weg dan ooit

Na 10 jaar en drie bemiddelingsrondes verder is het Buijtenland van Rhoon verder weg dan ooit. De NMZH is onthutst en teleurgesteld. Wat ging hieraan vooraf en hoe gaan wij nu weer verder?

31 mei 2016Ruim vijftien organisaties naar Raad van State vanwege afschot roeken in Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met vijftien lokale en regionale natuurorganisaties beroep aangetekend tegen het afschot van roeken in Zuid-Holland. De provincie heeft een ontheffing verleend aan jagers voor het doden van roeken omdat deze vogels schade aan kunnen richten aan gewassen zoals appels, peren en mais.

Pagina 20 van 84«101819202122304050»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media