Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
22 november 2016Vijf gemeenten in de race voor Stook je Rijk Trofee

De gemeenten Almere, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle zijn door de Natuur- en Milieufederaties genomineerd voor de jaarlijkse Stook je Rijk Trofee. Deze trofee wordt uitgereikt aan die gemeente die samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen de groenste prestatieafspraken heeft weten vast te stellen.

21 november 2016Resultaten Groene Peiler Landschap, ruimte en bereikbaarheid

Recent hield de NMZH een raadpleging onder haar netwerk via de ‘Groene Peiler’. Deze online enquête werd door 290 mensen ingevuld. Hieruit komt onder andere naar voren dat het netwerk van de NMZH veel kansen ziet in het benutten van leegstaande bebouwing, zoals kantoren, voor de woningbouwopgave voor de regio zodat open landschappen gespaard kunnen worden.  Wat vervoer betreft gaven de meeste respondenten aan kansen te zien in het verbeteren van het OV en het realiseren van aantrekkelijke fietsroutes. Het merendeel van de respondenten is van mening dat er geen nieuwe wegen meer aangelegd zouden moeten worden.

18 november 2016Netwerk Grondig en natuur- en milieuorganisaties: geen steun voor maatregelen zuivelsector

Een boterzacht plan. Dat is de reactie van de grondgebonden boeren verenigd in het Netwerk Grondig en de natuur- en milieuorganisaties* op het vandaag gepresenteerde plan van de zuivelsector. In het plan wordt voorgesteld om via een stoppersregeling, via het voer en via een melkbeperking het aantal koeien terug te dringen. “Dit plan biedt geen garantie op minder koeien en dus ook niet minder mest in Nederland. De afspraken bieden geen enkele zekerheid dat we aan de milieuregels van de Europese Unie tegemoet komen. Die regels beschermen tegen milieuvervuiling en schade aan de natuur”, aldus Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu namens de natuur- en milieuorganisaties.

16 november 2016Blog: NMZH werkt aan de transitie naar schone en duurzame energie

Op 27 oktober werd in Rotterdam de Nationale Klimaattop 2016 gehouden. Tijdens de Top werden tientallen klimaatinitiatieven van bedrijven en burgers gepresenteerd. Ook de Natuur en Milieufederaties waren ruim vertegenwoordigd. De transitie naar een schoon en duurzaam energiesysteem staat immers al jaren hoog bovenaan onze agenda. Tijdens de Top brachten we drie initiatieven onder de aandacht van staatssecretaris Dijksma.

14 november 2016App Expiry winnaar Challenge Circulair Zuid-Holland

Expiry heeft de Challenge Circulair Zuid-Holland gewonnen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie) maakte dat donderdagmiddag 10 november bekend tijdens het door de provincie Zuid-Holland georganiseerde Festival van de Toekomst. Expiry won met een app die je helpt om producten waarvan de houdbaarheidsdatum verloopt alsnog te gebruiken. Dit idee draagt volgens de jury bij aan de transitie naar een circulaire economie in Zuid-Holland. De tweede plaats was voor de vernieuwende batterijen van Genesia.

10 november 2016Foto’s en presentaties mini-symposium Nederland Gasland

Op vrijdag 4 november namen we afscheid van onze collega Bert Bakker die, na 31 jaar, gaat genieten van zijn pensioen.  Dit deden we met het mini-symposium “Nederland Gasland” en een gezellige afscheidsreceptie.

10 november 2016Natuurorganisaties dienen zienswijze in voor herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2

Vandaag hebben de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holand (NMZH), het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud een zienswijze ingediend voor de herziening van het NRD MER* bestemmingsplan Maasvlakte 2.

10 november 2016Doe mee aan het landelijk onderzoek over Circulaire Economie

Grondstoffen die terugkomen in de keten: circulaire economie lijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Maar hoe krijgen we dit echt van de grond? Om de economische kansen voor circulaire economie in kaart te brengen start de Radbouw Universiteit een nationaal onderzoek naar Business modellen voor de circulaire economie. Doe jij mee namens jouw organisatie of bedrijf?

08 november 2016Vogelbescherming dient Europese klacht in tegen Nederland over bescherming van weidevogels

De afgelopen decennia heeft Nederland onvoldoende gedaan om weidevogels te redden van de ondergang. Ondanks herhaaldelijk aandringen van natuurorganisaties, wetenschappers en boerenorganisaties heeft de rijksoverheid al die jaren niet de juiste maatregelen genomen om de constante achteruitgang van deze vogels te stoppen. Voor Vogelbescherming is de maat nu vol, daarom dient deze natuurorganisatie een klacht in bij de Europese Commissie.

Pagina 10 van 84«89101112203040»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media