Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
24 mei 2017Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt bezwaar tegen vergassen ganzen

De provincie Zuid-Holland heeft de Faunabeheereenheid opdracht gegeven om diverse ganzensoorten die in de provincie broeden te vergassen. Hiermee moeten de ganzenpopulaties verkleind worden om zo de schade aan de landbouw terug te dringen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft, samen met elf lokale natuurorganisaties, bezwaar gemaakt tegen de opdracht. De natuurorganisaties vrezen dat het vergassen van de ganzen andere dieren teveel verstoort, vooral wanneer dit in beschermde natuurgebieden gebeurt. Ook vinden zij dat er te weinig voorwaarden gesteld zijn om het dierenleed tot een minimum te beperken.

18 mei 2017Bekendheid landschapstafels is nog beperkt

Sinds een paar jaar heeft de provincie Zuid-Holland de uitvoering van haar ambities op het gebied van groen georganiseerd via de landschapstafels. In de landschapstafels wordt samengewerkt in gebieden via meerjarige afspraken tussen overheden, agrariërs, terreinbeherende organisaties, particulieren en bedrijven. Maatschappelijke organisaties en burgers met initiatieven worden van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) onderzocht in hoeverre zij bekend zijn met de landschapstafels. Die bekendheid blijkt gering: bijna 60% van de respondenten is niet bekend met de landschapstafels.

16 mei 2017Actieplan stoppen met gas aangeboden aan Kamerleden

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. Samen met Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, en energieleverancier Greenchoice overhandigden de Natuur en Milieufederaties vandaag een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.

16 mei 2017NMZH positief over conceptadvies overheden over toekomst Rotterdam The Hague Airport

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is blij met het conceptadvies van de overheden over de toekomst van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De bestuurders van de provincie en gemeenten adviseren de huidige geluidsruimte niet verder uit te breiden en de effecten van het uitplaatsen van helikopters eerst goed te onderzoeken. Ook is de NMZH blij met de voorstellen het aantal nachtvluchten te maximaliseren en extra handhavingspunten toe te voegen om zo geluidsoverlast tegen te gaan.

15 mei 2017Nacht van de Nacht: doet u ook mee?

Afgelopen jaar was de Nacht van de Nacht groter dan ooit! Door heel Nederland werden er maar liefst 470 evenementen georganiseerd in het duister waar meer dan 45.000 mensen van hebben kunnen genieten. Meer dan 350 organisaties werkten mee aan de Nacht van de Nacht, sterrenclubs, wandelverenigingen, natuurgebieden, boswachters, restaurants, natuurfotografen. Ook 178 gemeenten en bedrijven doofden reclameverlichting en aanlichting van gebouwen tijdens de Nacht van de Nacht. Doet uw organisatie dit jaar ook weer mee?

15 mei 2017Beroep A13/A16 bij Raad van State: verslag

Op 11 mei vond de zitting plaats over het beroep van de NMZH, mede ondertekend door een groot aantal omwonenden, tegen het Tracébesluit van de A16 Rotterdam bij de Raad van State. Het grote aantal beroepen namens het nog veel grotere aantal appelanten maakt duidelijk dat er veel verzet is tegen deze weg.

11 mei 2017Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

Vandaag is in Den Haag de Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. De Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. In het bijzijn vanStaatssecretaris Dijksmavan Infrastructuur en Milieu hebben 18 deelnemende partijen, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hun handtekening gezet onder de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt.

10 mei 2017Op naar een goed plan voor de weidevogels

Kruidenrijk grasland, dat is wat we nodig hebben! Dat was het onderwerp van de informatieve bijeenkomst over de toekomst voor de boerenlandvogels die op woensdagmiddag 10 mei plaatsvond met leden van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. Op de bijeenkomst presenteerden de Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap hun visie op een gezamenlijk verbeterplan voor de boerenlandvogels waar in de komende maanden door de provincie aan gewerkt zal worden. Voor de uitvoering van dit verbeterplan komt straks 3,5 miljoen euro aan extra geld ter beschikking.

09 mei 2017Raad van State buigt zich over beroep tegen aanleg snelweg A13/A16 bij Rotterdam

Op 11 en 12 mei 2017 vindt de zitting plaats bij de Raad van State over de beroepen die zijn ingediend tegen de plannen om de snelweg A13/A16 bij Rotterdam aan te leggen. Eén van de ingediende beroepen is afkomstig van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met een groot aantal omwonenden. Zij zijn van mening dat het besluit om de weg aan te leggen op een onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zo is gerekend met achterhaalde cijfers over de verkeersontwikkeling en is onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de aanleg van de weg.

Pagina 1 van 8312345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media